Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

30/11/2017 09:15 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ. 21. Cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh
1. Đối tượng được cấp giấy phép là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam .
2. Điều kiện để được cấp giấy phép bao gồm:
a) Có năng lực về tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực để quản lý, khai thác vệ tinh;
b) Có phương án sử dụng quỹ đạo vệ tinh hiệu quả, khả thi vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;
c) Cam kết thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và khoảng không vũ trụ.

 

Lượt truy cập: 2659

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)