Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU
Email:trangnm@avg.vn

 Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu xin gửi góp ý về dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thông tin Truyền Thông (chi tiết tại văn bản đính kèm).

Bản cứng của văn bản sẽ được trúng tôi gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới Viện Chiến lược thông tin và truyền thông.

Trân trọng


tải file đính kèm - 9 tháng trước