Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

Dự thảo Thông tư “Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”