Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chăn nuôi, trồng trọt đi tiên phong trong chuyển đổi số

24/12/2022 06:13 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngành chăn nuôi và trồng trọt đã vinh dự được Bộ NN&PTNT chọn là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số.


u24_1.jpg

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, trong đó, “thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn” là một trong các giải pháp cốt lõi để thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Để hiện thực công tác này, trong sáng 17/6, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức “Lễ triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi”.  

Bộ NN&PTNT đã lựa chọn lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số, đồng thời xác định đây là yêu cầu cấp thiết để phục vụ công tác quản lý chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi. 

Để triển khai, thời gian qua, Cục Chăn nuôi đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng thí điểm phần mềm làm công cụ thu thập, cập nhật, khai báo, hình thành nên cơ sở dữ liệu (CSDL) về thức ăn chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi. Đến nay, phần mềm đã được triển khai thí điểm tại 7 tỉnh, thành và 269 nhà máy thức ăn chăn nuôi trên cả nước; đã cấp 600 tài khoản để cập nhật cơ sở dữ liệu đến các nhà máy, cán bộ chăn nuôi thú y cấp xã và các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn… 

Hệ thống CSDL chăn nuôi sẽ là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm.

Trước đó, trong cuộc họp bàn về vấn đề chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, chuyển đổi số là cơ hội, chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu “Người nông dân sản xuất nông sản chất lượng, với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất”. Bộ NN&PTNT đã đưa chuyển đổi số vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp “minh bạch – trách nhiệm – bền vững”.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà là để giúp hàng chục triệu hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi, để hoà nhịp xu thế phát triển. Đây chính là giá trị lớn mà chuyển đổi số mang lại.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho rằng, để triển khai hiệu quả, mỗi bước đi chuyển đổi số trong nông nghiệp cần thận trọng. Chuyển đổi số cần được làm ngay nhưng phải từng bước và chắc chắn. Mỗi chủ thể phải biết cần làm gì trước, công nghệ nào ứng dụng trước, tránh “tham lam” để rồi quá tải và lạc hướng.

Cùng với đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp, chuyển nhận thức thành hành động cụ thể. Ngoài ra, công tác tham mưu xây dựng các chiến lược, kế hoạch, định hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn dài hạn và hàng năm là công tác rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

theonongnghiephuucovn.vn

Lượt truy cập: 1133

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)