Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Sử dụng công nghệ viễn thám để giám sát một số vùng biển, đảo xa bờ

16/12/2021 13:47 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

  Dự án “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng” thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.


 20211221-u43.jpg

Dự án do Cục Viễn thám Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì thực hiện trong 4 năm từ 2016 đến 2019 với mục tiêu tổng quát: Cung cấp thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật tình hình khai thác sử dụng các đảo trên một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ của Việt Nam bằng phương pháp sử dụng công nghệ viễn thám, nhằm bảo vệ và giữ vững chủ quyền trên biển, góp phần đưa Luật Biển Việt Nam vào đời sống.

Theo đó, Dự án thực hiện các nội dung và hoạt động tại các vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ gồm: thu nhận và xử lý tín hiệu ảnh viễn thám; mua ảnh viễn thám phân giải cao; thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:5.000 tới độ sâu 20m nước; thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 (khu vực chưa có ảnh để thực hiện thuộc Dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển hải đảo bằng công nghệ viễn thám”).
Ngoài ra, Dự án còn thiết lập cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý và chuyên đề tài nguyên - môi trường biển gồm các nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu thành phần bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 tới độ sâu 20m nước một số đảo trọng điểm; tích hợp cơ sở dữ liệu thành phần bản đồ địa hình 1/25.000 vào “hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên – môi trường biển, hải đảo Việt Nam”...
Dự án đã hoàn thành thực hiện các bình đồ ảnh tỷ lệ 1: 5.000 và bình đồ ảnh viễn thám tỷ lệ 1:25.000 tại các vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ của nước ta. Đồng thời, Dự án cũng đã hoàn thành Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 độ sâu đến 20m và Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 tại một số đảo trọng điểm xa bờ; hoàn thành các cơ sở dữ liệu địa hình, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại các vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ này. Các sản phẩm của Dự án được bàn giao cho Trung tâm Thông tin dữ liệu biển đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) quản lý và sử dụng.
Từ cơ sở dữ liệu thu được trong Dự án, Cục Viễn thám Quốc gia sẽ phát triển tiếp các dữ liệu trong thời gian thực, đáp ứng được yêu cầu giám sát tài nguyên môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới./.

PV

Lượt truy cập: 1076

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)