Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Quảng Nam: Ứng dụng công nghệ vào ngành nông nghiệp trên Smart Quang Nam

13/12/2021 21:51 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng các ứng dụng, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp về ngành nông nghiệp trên Smart Quang Nam như phòng, chống thiên tai, xả lũ; hướng dẫn con vật nuôi, cây trồng…


20211217-th20.jpg

 Ngày 8/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NNPTNT tỉnh) về chuyển đổi số.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở NNPTNT tỉnh và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở về chuyển đổi số.

Sau khi nghe báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh là chủ nhân của chuyển đổi số tại đơn vị, mỗi cán bộ ngành nông nghiệp thường xuyên tư duy về chuyển đổi số; trong giao ban hằng tuần, phải đưa vấn đề chuyển đổi số ra trao đổi, bàn bạc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn, nhằm đổi mới mô hình hoạt động, quản lý, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn giao cho Sở NNPTNT tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Nam quyết tâm triển khai hệ thống thông tin báo cáo LRIS trong toàn ngành, dữ liệu phải được cập nhật động từ cấp xã lên; tháng 9/2021, UBND tỉnh sẽ trực tiếp đến các xã kiểm tra việc nhập dữ liệu này.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng các ứng dụng, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp về ngành nông nghiệp trên Smart Quang Nam như: phòng, chống thiên tai, xả lũ; hướng dẫn con vật nuôi, cây trồng (sâm ngọc Linh, dỗi rừng, măng cụt, con bò giống, lúa giống, tôm công nghệ cao); hoàn thành trước ngày 3/8/2021.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Sở NNPTNT tỉnh đều phải có website để cung cấp thông tin chính thống của đơn vị mình cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết. Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn ngành để thực hiện chuyển đổi số như hệ thống mạng, máy vi tính, wifi…

PV

Lượt truy cập: 1007

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)