Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Sơn La: Hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử

07/12/2021 10:24 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/11, Bưu điện tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn “Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử, thúc đấy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2021”.


2021127-u6.jpg

Tham gia tập huấn, 90 hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác được hướng dẫn cách thức đưa thông tin giới thiệu về nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để kết nối, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La ra ngoài tỉnh và các nước trên thế giới.

Xây dựng cửa hàng số cho hộ SXNN liên kết, trao đổi, mua bán nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trên các sàn thương mại điện tử; phát triển người mua thông qua sàn thương mại điện tử; định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử.          

Đồng thời, hướng dẫn hộ SXNN nhận biết lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm; thông qua cửa hàng số, hộ SXNN có thể mua và bán sản phẩm trên không gian mạng.

PV

Lượt truy cập: 1026

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)