Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/03/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Bắc Ninh: Triển khai hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

15/11/2021 13:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch số 716/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh.


20211115-u3.jpg

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các đơn vị, địa phương tập trung hướng dẫn đăng ký tài khoản, xây dựng gian hàng số cho các hộ sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy các hình thức giao dịch hiện đại, chuyển đổi phương thức giao dịch truyền thống, hướng đến phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí lựa chọn đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử bao gồm: Các hộ có quy mô từ 10.000 sản phẩm hoặc từ 5 tấn/năm trở lên, có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, sản phẩm được chứng nhận OCOP, VietGAP, GlobalGAP, TCVN về nông nghiệp hữu cơ hoặc sản phẩm của cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Phấn đấu đến ngày 31/12/2022, 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản/gian hàng, 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử, 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; 100% sản phẩm OCOP, VietGAP được quảng bá, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử; sản lượng nông sản tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử chiếm 5-10% khối lượng nông sản toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm triển khai hiệu quả công tác phối hợp hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; trước mắt sẽ quảng bá, giới thiệu trên 2 sàn Postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Voso.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

PV

Lượt truy cập: 629

Từ khóa: TT&TT với NT, Chuyển đổi số nông thôn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)