Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

TIN TỨC

Thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại Nam Định

15/06/2017 14:18 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thông tin và truyền thông (TT&TT) là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển TT&TT là tiền đề quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo quy định của tỉnh, xã chuẩn nông thôn mới (NTM) về tiêu chí TT&TT là xã có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính; có cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành.


Cụ thể hơn, điểm phục vụ bưu chính phải có ít nhất 1 điểm để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Dịch vụ viễn thông, internet phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: có ít nhất 1 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (Trường hợp xã không có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thì phải có ít nhất 30% số hộ gia đình trong xã có thuê bao riêng sử dụng dịch vụ viễn thông). Có ít nhất 30% số thôn thuộc xã đáp ứng một trong các điều kiện sau: có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ truy nhập internet FTTx đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập internet cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thôn. Có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng (dịch vụ truy nhập internet) đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ truy nhập internet FTTx. Phải có đài cấp xã (Đài truyền thanh hữu tuyến hoặc Đài truyền thanh vô tuyến) và 100% số thôn trong xã có hệ thống loa, cụm loa ngoài trời. Phải ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành của chính quyền (có Trang thông tin điện tử; có ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; có tỷ lệ % cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc theo quy định).

Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ, tích cực và hướng dẫn các nội dung quy hoạch, kế hoạch; phát động phong trào thi đua; kiểm tra việc thực hiện chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trong xây dựng NTM. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước rộng khắp đến các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. UBND các huyện, thành phố đã được triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Hệ thống Thư điện tử công vụ hoạt động hiệu quả và ổn định với tên miền @namdinh.gov.vn; 100% UBND các huyện, thành phố đã được triển khai hệ thống thư điện tử phục vụ cho công việc, cán bộ cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã được cấp địa chỉ thư điện tử và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Căn cứ quy định một số tiêu chí xã NTM thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020 và quy định chi tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 của Bộ TT&TT, Sở TT&TT đã ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, các xã, thị trấn xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thực hiện. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân và góp phần thực hiện tiêu chí NTM về điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; tăng cường cơ sở vật chất, vùng phủ sóng thông tin di động 3G, triển khai mạng 4G, quang hóa các tuyến truyền dẫn đến xã, thôn, xóm... Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Chương trình đưa internet về nông thôn; chương trình viễn thông công ích; cáp quang về đến hộ gia đình và các giải pháp phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã ngày càng đa dạng, đảm bảo chất lượng. Với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đến nay,100% xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đều có điểm phục vụ bưu chính - viễn thông và có đường truyền internet đến thôn, 100% số thôn trong xã có hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh đó, 93 điểm Bưu điện văn hóa xã đã được Bưu điện tỉnh đầu tư nâng cấp phục vụ người dân và trên 1.000 trạm BTS phủ sóng viễn thông toàn bộ các khu dân cư, hệ thống cáp quang đến các thôn trong xã, đảm bảo 100% khu dân cư có thể sử dụng, khai thác thông tin từ internet.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc “chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua, Sở TT&TT đã chỉ đạo các đơn vị truyền thông trên địa bàn tăng cường các nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM. Hướng dẫn các địa phương mở chuyên trang điện tử tuyên truyền với nội dung phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, các ngành về xây dựng NTM; cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; phản ánh thực trạng và tiến độ xây dựng NTM; biểu dương những đơn vị điển hình trong xây dựng NTM…

Những nội dung tuyên truyền đó đã góp phần đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, qua thẩm định của Sở TT&TT tại 51 xã, thị trấn đăng ký thẩm định các tiêu chí quy định về NTM đối với tiêu chí số TT&TT cho kết quả: 100% các xã, thị trấn đăng ký đều đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, đến nay hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh mới chỉ tập trung phát triển ở khu vực thị trấn, nơi tập trung đông dân cư, những vùng thuận lợi ở nông thôn, một số vùng sâu vẫn còn hạn chế. Một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bưu chính, viễn thông chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS; trong cung cấp dịch vụ chuyển phát. Việc ứng dụng CNTT tại một số đơn vị còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin đã có. Nguồn nhân lực CNTT còn hạn chế, thiếu các cán bộ có chuyên môn  CNTT.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM, thời gian tới, Sở TT&TT tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng NTM; tăng tần xuất và thời lượng tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí.
 
Tổ chức tốt hoạt động giao ban báo chí hằng tháng, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả xây dựng NTM, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại địa phương; kịp thời định hướng thông tin cho báo chí trong công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn, đồng thời ban hành một số chính sách thuộc thẩm quyền tỉnh để cụ thể hóa các chính sách của Trung ương trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai đầu tư phát triển hạ tầng, đồng thời đảm bảo đúng quy hoạch. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT và internet ở UBND các xã, thị trấn; triển khai xây dựng hệ thống website, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% xã, thị trấn. Thường xuyên cập nhật thông tin về xây dựng NTM trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng NTM. Khai thác tối đa hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Nhà nước về xây dựng NTM; xây dựng các chương trình phát thanh hấp dẫn và có thời lượng phát sóng thích hợp, đảm bảo các thông tin chính xác, dễ nhớ, dễ thực hiện./.
 

Thanh Thúy

Lượt truy cập: 4270

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)