Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO

Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở tại Lạng sơn

25/09/2013 09:44 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Đây là nội dung của Dự án 1 Nâng cao năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cấp huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Đối tượng là cán bộ quản lý thông tin và truyền thông ở cấp huyện và các cán bộ quản lý về thông tin ở cấp xã. Tham dự lớp tập huấn có 87 cán bộ là cán bộ được bố trí làm công tác thông tin tuyên truyền ở 82 xã và cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin của các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn.


Toàn cảnh lớp học.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nông Phương Đông đã khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn. Giảng viên hướng dẫn lớp tập huấn là các giáo viên cấp tỉnh của Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở đã được tập huấn trên Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được giới thiệu, tìm hiểu, trao đổi và thảo luận những nội dung cơ bản nhất của giáo trình học tập do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, thực hành tại chỗ những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực tế của cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở về kỹ năng tổ chức sự kiện, viết, đưa tin và sử dụng các thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác truyền tải thông tin...

 

Thu Hương

Lượt truy cập: 1439

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)