Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

TIN TỨC

Bến Tre triển khai hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

30/07/2015 15:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
 Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Bến Tre, sau 5 năm qua thực hiện Đề án 1956 về dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 25.657 lao động nông thôn (nghề nông nghiệp chiếm 33% và dạy nghề phi nông nghiệp chiếm 67%). Số người lao động sau khi học nghề được giới thiệu việc làm và tìm được việc làm đạt trên 80%.


Xuất hiện nhiều mô hình dạy nghề hiệu quả.

Kết quả nổi bật ở Bến Tre đã xuất hiện nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả như: Mô hình dạy nghề tại các làng nghề, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, mô hình đào tạo nghề theo địa chỉ đã giải quyết việc làm 85% lao động nông thôn tại địa phương và vùng nguyên liệu tại chỗ. Ngoài ra, các mô hình được đánh giá là khá phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng địa phương và đang được nhân rộng như  mô hình: Nghề bó chổi cho làng nghề ở xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú),  May công nghiệp ở các xã Thạnh Phong, An Quy, Mỹ An và Quới Điền ( huyện Chợ Thạnh Phú), Kỹ thuật cấy giống- hoa kiểng tại xã Vĩnh Thành, Tân Thiềng (huyện Chợ Lách), mô hình trồng cây ăn quả tại xã Sơn Định (Chợ Lách), nghề đan giỏ từ cây lác, cỏ lục bình của Hợp tác xã Ân Đạt, Đinh Trung (huyện Mỏ Cày Nam). Các mô hình này đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương... Đặc biệt, mô hình đào tạo nghề may theo địa chỉ do Trung tâm Dạy nghề huyện Châu Thành ký kết hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH một TV Cây Dừa, Trung tâm Dạy nghề huyện Ba Tri ký hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp Tỷ Hùng, với hình thức “ đào tạo – chuyển giao” lao động cho công ty, doanh nghiệp để bố trí làm việc phù hợp với khả năng của người lao động, qua đó đã tạo việc làm cho 1.644 lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai có hiệu quả Đề án “Thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động thôn”. Từ năm 2011 -2014,  toàn tỉnh đã  thí điểm cấp 5.775 thẻ học nghề nông nghiệp, tong đó, số lao động động được cấp thẻ và đào tạo được 5.052 lao động, đạt 108% so với kế hoạch đề ra, số lao động được giải quyết việc làm đối với nghề nông nghiệp là 80% ( chủ yếu là tự tạo việc làm). Tổng kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề nông nghiệp theo hình thức này là 2.265.285.816 đồng.
 
Theo đánh giá, mô hình này có ưu điểm là người lao động động có quyền tự do lựa chọn các cơ sở dạy nghề, chọn địa điểm học nghề phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ học vấn của mình. Đồng thời, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy nghề tại cơ sở, thực hiện bình đẳng trong dạy nghề, hạn chế cơ chế “xin – cho” trong quản lý dạy nghề, góp phần thực hiện xã hội hóa dạy nghề. Tuy nhiên, mô hình này, cũng hạn chế trong việc tổ chức lớp học vì cùng một nghề nhưng mỗi người đăng ký một cơ sở khác nhau dẫn đến không đủ người để cơ sở dạy nghề mở lớp hoặc tình trạng nhiều xã ghép lại để đủ điều kiện mở lớp lại không phù hợp với điều kiện thời vụ nên khó mở lớp.
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre còn tích cực phối hợp với các cơ sở dạy nghề để xây dựng chương trình đào tạo và điều chỉnh 34 chương trình  dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Việc điều chỉnh các chương trình dạy nghề, thời gian đào tạo đã giúp cho các cơ sở dạy nghề thực hiện thuận lợi trong vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.
 
Trong năm 2015, Bến Tre phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho 5.000 lao động nông thôn, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp là 1.500 người và 3500 lao động phi nông nghiệp, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong năm 2015 đạt 50%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 20,36%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh chương trình, học liệu dạy nghề phi nông nghiệp;  đào tạo bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề cho giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý cấp huyện, cơ sở dạy nghề và cán bộ xã/phường. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là tranh thủ nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh các Trung tâm Dạy nghề, trường trung cấp nghề Mỏ Cày Bắc theo kế hoạch đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt. Nâng cao chất lượng và khả năng đào tạo của các cơ sở dạy nghề và đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động.  Đồng thời,  thực hiện mục tiêu dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người  lao động,  nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn các huyện/thành phố và các cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục phân cấp quản lý, giám sát cho các cấp, Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và nhất là sự tham gia của ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tao mọi điều kiện và giảm các thủ tục để các cơ sổ dạy nghề trong và ngoài tỉnh có điều kiện, năng lực để tham gia hoạt động dạy nghề.

Nguồn: molisa.gov.vn

Lượt truy cập: 2398

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)