Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Đánh giá công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm

13/07/2015 13:38 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
 Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động giai đoạn 2010 - 2014, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 4 năm qua, Quỹ quốc gia về việc làm đã giúp cho 8.211 lao động có việc làm với thu nhập bình quân từ 2 - 5 triệu đồng/người/tháng, góp phần tạo việc làm, ổn định sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động. Từ nguồn vốn vay, các hộ đã đầu tư nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp từ 2,38% xuống còn dưới 2% vào cuối năm 2014. Cơ cấu lao động được chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lao động thuộc các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại. Đó là, nguồn vốn vay còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người dân. Công tác vay vốn mới tập trung ở các hộ gia đình, số cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay vốn còn hạn chế; mức cho vay thấp, chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập ở một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh, thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Một số dự án sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích, chưa thực sự tạo việc làm cho người lao động.

Dự báo, đến năm 2020, dân số tỉnh Lào Cai khoảng trên 725.000 người, trong đó, hơn 520.000 người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn nhân lực dồi dào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song cũng đặt ra nhiệm vụ về giải quyết việc làm đối với các cấp, ngành của tỉnh. Theo đó, mục tiêu của tỉnh năm 2020 là  dành 218,6 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm; số dự án tăng thêm hơn 8.900 dự án, số lao động được tạo việc làm tăng thêm 13.120 lao động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm ghi nhận những kết quả đạt được trong giải quyết việc làm từ nguồn quỹ này. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng, địa phương cần tuyên truyền chương trình vay vốn sâu rộng đến nhân dân, để người dân biết và hiểu quy trình vay vốn. Các ngành chức năng nắm rõ thực trạng, nhu cầu việc làm, trên cơ sở đó lập kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tư vấn việc làm, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với khả năng. Tạo điều kiện cho người lao động được vay vốn và sử dụng đồng vốn hiệu quả trong giải quyết việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm từ vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm, đề xuất nguồn ngân sách của tỉnh hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động. Đặc biệt, quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn các đối tượng chính sách, nhất là lao động vùng tái định cư, lao động khu vực giải phóng mặt bằng, vùng xa, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, một số tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm được tuyên dương, khen thưởng.

 

Nguồn: baolaocai.vn

Lượt truy cập: 2291

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)