Tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ TT&TT

Thứ năm, 08/07/2021 08:58

Ngày 07/7/2021, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của 15 đơn vị thuộc Bộ.

Trên cơ sở các yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, cụ thể: Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020; Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, của Chính phủ; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách việc thực hiện các quy định mà trọng tâm là đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 (dự kiến đạt 27,71%). Đa số phương án cắt giảm, đơn giản hóa là đơn giản TTHC và chế độ báo cáo. Bộ luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách việc thực hiện các quy định, mà trọng tâm là đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hầu hết các văn bản được ban hành mới có liên quan đến hoạt động kinh doanh là sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Bên cạnh đó, Bộ cũng thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, phổ biến các quy định, chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Trong quá trình triển khai, Bộ cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như thống kê, tính toán chi phí các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm của Văn phòng Chính phủ; khối lượng cắt giảm, đơn giản hóa về tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm tra chuyên ngành còn chưa cao.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Bộ và ý kiến của các đơn vị tham dự, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đánh giá về cơ bản Bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP khá tốt, tuy nhiên các đơn vị cần:

- Hoàn thiện thêm về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Rà soát, tính toán đầy đủ, chính xác chi phí tuân thủ của các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm (toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh có hiệu lực tính đến ngày 31/5/2020, thuộc phạm vi quản lý của đơn vị). Phối hợp với Văn phòng để chuẩn hóa Phương án, đồng thời tiếp tục chủ động rà soát để đề xuất kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa hàng năm. Văn phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra.

- Đối với các đơn vị có phương án cắt giảm, đơn giản hóa còn thấp hơn so với yêu cầu của Chính phủ thì cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tiếp kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa với tinh thần tính đột phá hơn nữa để bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ đã đề ra, báo cáo về Văn phòng Bộ để tổng hợp. Văn phòng chủ động nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị có phương án cắt giảm chưa đáp ứng yêu cầu để đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trao đổi trực tiếp với từng đơn vị để hoàn thiện thêm phương án.

- Văn phòng và các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top