Thông tin ghi nhận việc công bố sản phẩm CNTT đạt tiêu chí ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm theo quy định Thông tư 40/2020/TT-BTTTT

Thứ hai, 10/10/2022 10:56

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận việc công bố các sản phẩm đạt tiêu chí ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm theo quy định Thông tư 40/2020/TT-BTTTT.

STT

Sản phẩm/ Dịch vụ

Mô tả

Tổ chức,

Doanh nghiệp

1

Phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (CGATE)

Phần mềm CGATE đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử:

- Cổng thông tin dịch vụ hành chính tập trung (Cổng DVC trực tuyến cấp tỉnh)

- Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

- Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ

- Website: www.cusc.ctu.edu.vn

2

Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)

Phần mềm ISO điện tử được xây dựng và áp dụng ISO điện tử sẽ được triển khai thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: UBND tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường, Sở Ban ngành và các đơn vị thuộc ngành dọc, gồm các phân hệ chính:

- Phân hệ “Mô hình khung ISO 9001:2015”

- Phân hệ “ISO nội bộ”

- Phân hệ “ISO hành chính công”

- Phân hệ “Cổng thông tin hoạt động ISO”

- Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ

- Website: www.cusc.ctu.edu.vn

3

Phần mềm Hệ thống Tích hợp Thông tin Quản lý Đào tạo (CUSC – UIIS)

- Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo (CUSC-UIIS) là hệ thống tích hợp nhiều phân hệ phục vụ công tác quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường.

- CUSC-UIIS thực hiện xuyên suốt quy trình quản lý đào tạo kể từ khi sinh viên trúng tuyển đầu vào của một trường Đại học-Cao đẳng và xét tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

- Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ

- Website: www.cusc.ctu.edu.vn

4

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Là giải pháp quản trị doanh nghiệp hợp nhất, đáp ứng nghiệp vụ quản trị tại doanh nghiệp, các nghiệp vụ tích hợp với nhau thành một hệ thống hợp nhất: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự. Ngoài ra còn hỗ trợ nhiều công tác quản trị khác trong doanh nghiệp như: Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Kê khai Thuế, Công việc, Website... cũng như hỗ trợ công tác của bộ phận hành chính.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

5

Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

MISA meInvoice là phần mềm dùng cho hóa đơn điện tử, đáp ứng các nghiệp vụ khởi tạo, phát hành, lưu trữ hóa đơn điện tử theo đúng quy định trong lĩnh vực tài chính.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

6

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET

MISA SME.NET là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết nối đa dạng với các hệ thống phần mềm quản trị khác, như: Ngân hàng điện tử, Phần mềm bán hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số điện tử, Dịch vụ kê khai thuế qua mạng… để kế thừa thông tin nghiệp vụ kế toán phát sinh, tự động hạch toán vào sổ sách kế toán giúp nâng cao năng suất làm việc.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

7

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020

MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý các khoản thu, chi ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, tiền lương, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định…đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dung, Xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu và dự án.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

8

Phần mềm kế toán Hành Chính Sự Nghiệp MISA Mimosa.NET 2020

MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Vật tư hàng hóa (VTHH), Tài sản cố định (TSCĐ), Công cụ dụng cụ (CCDC), Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp. 

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

9

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phần mềm là công cụ giúp:

- Các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

10

Phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

- Phần mềm giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…

- Phần mềm giúp các đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

11

Nền tảng giáo dục số MISA EMIS (phần mềm MISA EMIS)

MISA EMIS - Nền tảng giáo dục số là nền tảng hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý trên cùng một hệ thống như: Học sinh, Khoản thu, Thiết bị, Thư viện, Thời khóa biểu, Tuyển sinh phù hợp với mọi loại hình trường học, giúp cho dữ liệu được quản lý tập trung, liên thông từ Trường – PGD – SGD.

Công ty Cổ phần MISA

- Website: https://www.misa.vn/

12

Phần mềm quản trị tài liệu DocEye

Là hệ thống thu nhận, lưu trữ, quản lý và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dung, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó

 

 

 

 

 

 

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI

https://fsivietnam.com.vn

13

Hệ thống số hóa D-IONE

Là hệ thống cho phép triển khai số hóa tài liệu thông minh giúp các đơn vị, tổ chức có thể triển khai xử lý, tạo lập CSDL lớn, chất lượng cao trong thời gian ngắn.

14

Hệ thống tự động hóa doanh nghiệp WEONE

Phục vụ chuyển đổi số của doanh nghiệp giúp quản lý hoạch định nguồn tài nguyên của doanh nghiệp như nhân sự, khách hang, công việc, kinh doanh…

15

Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử DAS

Hệ thống thông tin chuyên ngành về văn thư, lưu trữ, cung cấp các chức năng, tính năng cho người dung có thể thực hiện đúng, đủ, thuận tiện, nhanh chóng các thao tác nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ tài liệu

16

Giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin tự động IONE

Giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin tự động cho phép xử lý dữ liệu lớn trong thời gian ngắn

17

Hệ thống kho dữ liệu dùng chung Vlake

Giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn dựa trên nền tảng công nghệ Hadoop. Cho phép lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc phục vụ các bài toán phân tích và xử lý dữ liệu lớn.

18

Máy tính cá nhân để bàn FPT Elead

Lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ các công việc như văn phòng, học tập, giải trí…

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

https://synnexfpt.com

19 Máy tính để bàn CMS (dòng sản phẩm X-Media) Lưu trữ, xử lý thông tin, số liệu phục vụ các công việc như văn phòng, học tập, giải trí…
Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS Co.,Ltd)
https://cms.com.vn

 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top