Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400MHz

Thứ tư, 08/03/2023 17:19

Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2300-2400MHz, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top