Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội

Thứ năm, 28/10/2021 08:34

- Thông báo số 1400/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về việc Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội. XEM TẠI ĐÂY

- Thông báo số 1401/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội. XEM TẠI ĐÂY

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top