Thanh Hóa: Hơn 11 tỷ đồng vốn cho Mường Lát trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thứ bảy, 16/12/2017 08:36

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, theo phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, Mường Lát được phân bổ 11,320 tỷ đồng.

20170808-m2.JPG
 
Mường Lát là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa (nguồn ảnh Iternet)
 
Theo đó, trong nguồn được phân bổ là 11,320 tỷ đồng, vốn Chương trình 30a là 7,9 tỷ đồng, vốn Chương trình 135 là 3,383 tỷ đồng.
 
Với các nguồn vốn này, huyện Mường Lát sẽ  hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.
 
Để thực hiện và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, huyện Mường Lát đã yêu cầu cấp ủy các xã bên cạnh công tác xây dựng Đảng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển sản xuất; Lựa chọn, xây dựng Dự án phát triển sản xuất phù hợp với các Chương trình theo quy định của tỉnh Thanh Hóa và Trung ương đã quy định./.
Hoàng Minh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top