Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ nhật, 05/11/2023 20:40

(Mic.gov.vn) - Tại Lào Cai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 138 xã, phường, thị trấn; trong đó có 66 xã khu vực III, 04 xã khu vực II, 68 xã khu vực I1; có tổng số 1.298 thôn, tổ dân phố; trong đó 605 thôn đặc biệt khó khăn (bao gồm 3 thôn đặc biệt khó khănở ngoài 138 xã dân tộc thiểu số); 130 thôn đặc biệt khó khăn (ở các xã ngoài xã khu vực III); có tổng số 140.864 hộ; trong đó có 44.036 hộ nghèo, chiếm 31,3%.

Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi- Ảnh 1.

Tại Lào Cai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 138 xã, phường, thị trấn

Về văn hóa xã hội , vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai hiện có 131/138 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 115/138 xã, phường, thị trấn có khu thể thao đạt chuẩn; cơ bản các thôn, bản, tổ dân phố đã có nhà văn hóa.

Về y tế, đến nay, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh có 137/138 xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố (còn xã Lùng Phình huyện Bắc Hà chưa xây dựng nhưng được bố trí vốn Chương trình khởi công năm 2022); Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đạt 82,3% (tăng 6,8% so với năm 2020); Tỷ lệ phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đạt 90,1%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 15,2% (giảm 0,7% so với năm 2020).

Về giáo dục, toàn tỉnh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 134 trường phổ thông dân tộc bán trú, 131 trường phổ thông có học sinh bán trú, với gần 40.000 học sinh nội trú, bán trú, chiếm 26% số học sinh phổ thông. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng, việc học xóa mù chữ hiện nay đã trở thành nhu cầu thực sự của người dân.

Về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày được tăng cường, đồng bào các dân tộc tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi , cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ mới chính thức ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; năm 2022 mới có một số Bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn và giao kế hoạch thực hiện Chương trình cả giai đoạn và năm 2022; đến thời điểm hiện nay, còn một số văn bản hướng dẫn của trung ương chưa được ban hành. Do vậy, tại Lào Cai trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 chưa có đủ căn cứ, cơ sở triển khai thực hiện, ngoài một số việc địa phương chủ động công tác chuẩn bị.

Mặc dù hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 chưa đầy đủ, nhưng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã chủ động chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; nhiều lần rà soát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đề xuất với UBND tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương để bàn giải pháp triển khai thực hiện; tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện Chương trình./.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top