Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT năm 2021

Thứ năm, 26/05/2022 13:18

Theo Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021) vừa mới được công bố ngày 25/5/2022, đối với nội dung về CCHC, các bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể là công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); đã tích cực rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp theo quy định. Bên cạnh đó, các bộ thường xuyên rà soát, xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông để thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC. Nhiều bộ đã ban hành quyết định công bố nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện. Năm 2021, đã có nhiều bộ thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC với nhiều cách thức khác nhau đảm bảo theo quy định của Chính phủ. Kết quả đánh giá tương đối tốt, đạt tỷ lệ cao.

Năm 2021, Chỉ số thành phần về cải cách TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ hạng 8/17 tiếp tục cao hơn Chỉ số CCHC của Bộ (9/17 bộ, cơ quan ngang bộ).

20220526-m05.jpg 

Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ

20220526-m06.jpg

Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính”

10/17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt kết quả Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” trên mức giá trị trung bình (85,96%). Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục là đơn vị góp mặt trong nhóm có chỉ số thành phần Cải cách TTHC trên mức giá trị trung bình với 87,06%.

Phân tích tỷ lệ điểm số các bộ đạt được tại các tiêu chí cho thấy, năm 2021, chỉ có tiêu chí “Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” có 100% số bộ đạt tỷ lệ điểm số tối đa (Năm 2020 có thêm tiêu chí “Kiểm soát quy định TTHC”). Tiêu chí “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ” có giá trị trung bình 97,22%, cao thứ 2 trong số 6 tiêu chí của lĩnh vực cải cách TTHC. Tiếp theo đó là tiêu chí “Kết quả giải quyết hồ sơ THHC” có giá trị trung bình là 95,86% với 8/17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm.

 

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top