Hải Dương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG

Thứ bảy, 11/11/2023 16:10

(Mic.gov.vn) - Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở TT&TT Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG- Ảnh 1.

Theo đó, Sở TT&TT Hải Dương đã tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung các kế hoạch của tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về chương trình nông thôn mới; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân với nhiều nội dung và hình thức phù hợp, hiệu quả.

Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, hướng dẫn tuyên truyền của Sở TT&TT đưa nhiều tin, bài liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tôn chỉ mục đích hoạt động, loại hình thông tin, báo chí và chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên báo, đài, tạp chí, đặc san, bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống Đài phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã về kế hoạch của tỉnh cùng các văn bản, nội dung khác có liên quan.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh đã thực hiện gần 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động triển khai kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện - cơ quan chủ quản của các cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các Tạp chí, Đặc san, Bản tin đã tập trung chỉ đạo kịp thời, sâu sát và làm tốt công tác tuyên truyền của kế hoạch và các nội dung khác có liên quan.

Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện hơn 1.000 tin, bài và lượt tiếp âm, tiếp sóng đầy đủ các đài cấp trên. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh cấp huyện còn xây dựng, biên tập các tin, bài, phóng sự, các chương trình chuyên đề tuyên truyền về gương điển hình, tiên tiến trong hoạt động công tác xã hội trên Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã đến tất cả các thôn, khu dân cư và từng hộ gia đình trên địa bàn; tích cực cộng tác tin, bài với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và một số cơ quan báo chí Trung ương.

Sở TT&TT cũng chú trọng tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên các trang mạng xã hội chính thức của tỉnh, như: Trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh, Fanpage Facebook Trang tin Hải Dương…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền, năm 2022, Sở TT&TT đã tổ chức hai lớp tập huấn cho 400 cán bộ truyền thanh cấp xã về nghiệp vụ viết tin, bài cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở và 04 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 130 cán bộ là đội ngũ chuyên trách về hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Dự kiến năm 2023, Sở TT&TT tổ chức 02 lớp cho 150 cán bộ là đội ngũ chuyên trách về hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, 01 lớp cho 235 cán bộ lãnh đạo cấp xã các quy định về phát ngôn./.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top