Danh sách đề tài khoa học công nghệ năm 2022 nguồn vốn ngân sách

Thứ hai, 09/10/2023 17:32

TT

Tên đề tài

Đơn vị     thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu về hệ thống truyền thông quang LaserCom trong truyền tin vệ tinh cỡ nhỏ (Free space Laser Com for Small Satellite)

Mã số: ĐT.01/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

2

Nghiên cứu đề xuất chính sách quản lý và phát triển dịch vụ thông tin vệ tinh ở Việt Nam

Mã số: ĐT.02/22

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

3

Nghiên cứu xu hướng quốc tế trong quy hoạch và sử dụng băng tần 6GHz và khuyến nghị cho Việt Nam

Mã số: ĐT.03/22

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2022

4

Nghiên cứu đề xuất danh mục các nhiệm vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao

Mã số: ĐT.04/22

Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Tháng 01 - 11/2022

5

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng AIOT dựa trên mã nguồn mở tích hợp các bài toán ứng dụng IOT trong hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp

Mã số: ĐT.05/22

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2022

6

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị phát sóng wifi sử dụng công nghệ 5G

Mã số: ĐT.06/22

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2022

7

Nghiên cứu rà soát và cập nhật quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz

Mã số: ĐT.07/22

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

8

Nghiên cứu rà soát và cập nhật quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Mã số: ĐT.08/22

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

9

Nghiên cứu rà soát và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ trên mạng viễn thông

Mã số: ĐT.09/22

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

10

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện cho thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin

Mã số: ĐT.10/22

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2022

11

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị NB-IoT

Mã số: ĐT.11/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

12

Nghiên cứu rà soát và cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến

Mã số: ĐT.12/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

13

Nghiên cứu rà soát và chuyển đổi các quy chuẩn kỹ thuật về mạng viễn thông thành tiêu chuẩn quốc gia

Mã số: ĐT.13/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

14

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam

Mã số: ĐT.14/22

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2022

15

Nghiên cứu các giải pháp quản lý nội dung dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu (VoD) trên mạng Internet

Mã số: ĐT.15/22

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2022

16

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống kỹ thuật triển khai đại học số trên nền tảng điện toán đám mây ứng dụng K8S theo hướng cung cấp dịch vụ phần mềm (SaaS)

Mã số: ĐT.16/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

17

Nghiên cứu, đề xuất mô hình kiến trúc tham chiếu và bộ chỉ số đánh giá hiệu năng hoạt động (KPI) cho đại học số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.17/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

18

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng IoT dựa trên mạng LoRaWAN phục vụ cho đô thị thông minh

Mã số: ĐT.18/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

19

Nghiên cứu sự dịch chuyển cấu trúc kinh tế và năng suất lao động trong xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.19/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

20

Nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm Blockchain trong quản lý văn bằng, chứng chỉ cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.20/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

21

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hoạt động đánh giá, khảo thí trực tuyến

Mã số: ĐT.21/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

22

Nghiên cứu rà soát, cập nhật Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam (Phiên bản 1.0) phù hợp xu thế chuyển đổi số

Mã số: ĐT.22/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

23

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm nền tảng dữ liệu mở theo mô hình dữ liệu đồ thị cho cổng dữ liệu quốc gia

Mã số: ĐT.23/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

24

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu (mở) trong các cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.24/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

25

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê đo lường về xã hội số

Mã số: ĐT.25/22

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

26

Nghiên cứu đề xuất các quy định về dữ liệu số liên quan đến giao dịch điện tử

Mã số: ĐT.26/22

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

27

Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý phát triển ngành công nghiệp dữ liệu lớn

Mã số: ĐT.27/22

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

28

Nghiên cứu đề xuất quy định ràng buộc thu hút FDI của doanh nghiệp đầu chuỗi phát triển công nghệ số

Mã số: ĐT.28/22

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

29

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xác định các sản phẩm công nghệ số sản xuất trong nước

Mã số: ĐT.29/22

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2022

30

Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật cho dịch vụ số (digital service) của cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ số

Mã số: ĐT.30/22

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2022

31

Nghiên cứu xây dựng danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.31/22

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2022

32

Nghiên cứu đề xuất phương án thúc đẩy kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.32/22

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2022

33

Nghiên cứu giải pháp kết nối định tuyến từ xa (remote peering) sử dụng công nghệ SD-WAN để phát triển mở rộng thành viên kết nối VNIX

Mã số: ĐT.33/22

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2022

34

Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy định quản lý địa chỉ IP, ASN khi chuyển sang sử dụng hoàn toàn IPv6 ở Việt Nam

Mã số: ĐT.34/22

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2022

35

Nghiên cứu mô hình quản lý dịch vụ tin cậy (trust service) và đề xuất các nội dung quản lý cho Việt Nam

Mã số: ĐT.35/22

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 01 - 11/2022

36

Nghiên cứu xây dựng khung năng lực số và chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp

Mã số: ĐT.36/22

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

37

Nghiên cứu định hướng chuẩn hóa về trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Mã số: ĐT.37/22

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2022

38

Nghiên cứu đề xuất khung tiêu chuẩn phát triển các nền tảng số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.38/22

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2022

39

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về đặc tả tập dữ liệu cho cổng dữ liệu mở

Mã số: ĐT.39/22

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2022

40

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về dữ liệu trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.40/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

41

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về IoT

Mã số: ĐT.41/22

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tháng 01 - 11/2022

42

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo (AI)

Mã số: ĐT.42/22

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2022

43

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu cho dữ liệu lớn

Mã số: ĐT.43/22

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2022

44

Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam

Mã số: ĐT.44/22

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2022

45

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích mã độc hỗ trợ công tác điều phối ứng cứu an toàn thông tin mạng ở Việt Nam

Mã số: ĐT.45/22

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2022

46

Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm an toàn thông tin

Mã số: ĐT.46/22

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2022

47

Nghiên cứu thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng trong môi trường số và ứng dụng tại Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mã số: ĐT.47/22

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tháng 01 - 11/2022

48

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bưu chính

Mã số: ĐT.48/22

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2022

49

Nghiên cứu, đề xuất một số cơ sở lý luận định hướng sửa đổi Luật Bưu chính

Mã số: ĐT.49/22

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2022

50

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bản quyền báo chí ở Việt Nam trong thời đại số

Mã số: ĐT.50/22

Cục Báo chí

Tháng 01 - 11/2022

51

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới

Mã số: ĐT.51/22

Cục Thông tin đối ngoại

Tháng 01 - 11/2022

52

Nghiên cứu đề xuất yêu cầu đối với hệ thống quản lý hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và bảng tin điện tử công cộng kết nối Internet toàn quốc

Mã số: ĐT.52/22

Cục Thông tin cơ sở

Tháng 01 - 11/2022

53

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ảnh bitmap trong in kỹ thuật số và ứng dụng đào tạo cán bộ kỹ thuật, sinh viên

Mã số: ĐT.53/22

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Tháng 01 - 11/2022

54

Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và ứng dụng tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.54/22

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2022

55

Nghiên cứu đề xuất định hướng quản lý chất lượng lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Mã số: ĐT.55/22

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2022

56

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp phát triển kỳ lân công nghệ số Việt Nam đến năm 2030

Mã số: ĐT.56/22

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2022

57

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy định pháp lý và cơ chế, chính sách thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phần mềm trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Mã số: ĐT.57/22

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2022

58

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường thực thi pháp luật về giao dịch điện tử ở Việt Nam

Mã số: ĐT.58/22

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2022

59

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Mã số: ĐT.59/22

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2022

60

Nghiên cứu định hướng các nội dung phục vụ việc đàm phán các hiệp định về thương mại số

Mã số: ĐT.60/22

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2022

61

Nghiên cứu đề xuất các kế hoạch và nội dung tham gia vào các nhóm công tác của Việt Nam tại Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022-2025

Mã số: ĐT.61/22

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2022

62

Nghiên cứu xác định các cơ sở khoa học để định hướng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới

Mã số: ĐT.62/22

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2022

63

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở địa phương

Mã số: ĐT.63/22

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2022

64

Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.64/22

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 01 - 11/2022

65

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Mã số: ĐT.65/22

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 01 - 11/2022

66

Nghiên cứu quy định quản lý và chính sách phát triển, thúc đẩy kinh tế nền tảng

Mã số: ĐT.66/22

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Tháng 01 - 11/2022

67

Nghiên cứu dự báo và đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile money)

Mã số: ĐT.67/22

Thanh tra

Tháng 01 - 11/2022

68

Nghiên cứu đề xuất nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử tại phòng đọc trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.68/22

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2022

69

Nghiên cứu, triển khai mở rộng trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.69/22

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2022

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top