Danh sách đề tài khoa học công nghệ năm 2021 nguồn vốn ngân sách

Thứ ba, 21/12/2021 10:15

TT

Tên đề tài

Đơn vị    thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu rà soát danh mục thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy tại Việt Nam

Mã số: ĐT.01/21

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2021

2

Nguyên cứu mô hình đánh số IPv6 cho Internet vạn vật (IoT) và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.02/21

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

3

Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, chia sẻ thông tin định tuyến để phục vụ quản lý vận hành định tuyến Internet tại Việt Nam

Mã số: ĐT.03/21

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

4

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về khung pháp lý đấu thầu thúc đẩy hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (4G, 5G) cho vùng sâu vùng xa và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.04/21

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

5

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc 5G

Mã số: ĐT.05/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

6

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 5G

Mã số: ĐT.06/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

7

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  5G

Mã số: ĐT.07/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

8

Nghiên cứu, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Mã số: ĐT.08/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

9

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz

Mã số: ĐT.09/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

10

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Mã số: ĐT.10/21

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2021

11

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kỹ thuật và phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thoại VoLTE

Mã số: ĐT.11/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (RIPT)

Tháng 01 - 11/2021

12

Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các bộ quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, thiết bị vô tuyến băng tần 5GHz và chất lượng dịch vụ IPTV

Mã số: ĐT.12/21

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2021

13

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.13/21

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2021

14

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các nội dung thông tin cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam

Mã số: ĐT.14/21

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2021

15

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bộ công cụ chuyển đổi số trong công tác điều hành các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: ĐT.15/21

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone)

Tháng 01 - 11/2021

16

Nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và đề xuất định hướng cho MobiFone

Mã số: ĐT.16/21

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2021

17

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bigdata trong xây dựng giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác, thử nghiệm trong mạng viễn thông MobiFone

Mã số: ĐT.17/21

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2021

18

Nghiên cứu xây dựng hệ thống IoT phục vụ công tác giám sát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông di động

Mã số: ĐT.18/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

19

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tủ khóa thông minh (Smart Locker) dựa trên công nghệ IoT, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)

Mã số: ĐT.19/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

20

Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm mẫu Internet of Robotic Things (IoRT) dùng trong sản xuất hoặc vận hành thông minh

Mã số: ĐT.20/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

21

Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp chia sẻ, dùng chung camera giữa người dân với chính quyền trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.21/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

22

Nghiên cứu nâng cấp hệ thống thu thập chỉ số đô thị thông minh theo hướng hỗ trợ nhiều bộ chỉ số đồng thời

Mã số: ĐT.22/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

23

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông và xử lý dữ liệu phục vụ chuyển đổi số giáo dục đại học, ứng dụng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Mã số: ĐT.23/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

24

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống quan trắc môi trường và vẽ bản đồ số chất lượng không khí sử dụng thiết bị bay không người lái và công nghệ AI phục vụ cho đô thị thông minh

Mã số: ĐT.24/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

25

Nghiên cứu phát triển hệ thống camera ứng dụng AI giám sát trật tự đô thị phục vụ xây dựng đô thị thông minh

Mã số: ĐT.25/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

26

Nghiên cứu đánh giá đóng góp của ngành kinh tế số tới GDP của Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Mã số: ĐT.26/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

27

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.27/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

28

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng các chỉ số đánh giá chuyển đổi số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.28/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

29

Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đo lường phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả triển khai xây dựng chính phủ điện tử

Mã số: ĐT.29/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

30

Nghiên cứu xây dựng quy trình và phát triển công cụ làm sạch, tích hợp dữ liệu lớn

Mã số: ĐT.30/21

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

31

Nghiên cứu mô hình kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

Mã số: ĐT.31/21

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

32

Nghiên cứu, đề xuất Khung đánh giá mức độ trưởng thành của dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam

Mã số: ĐT.32/21

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2021

33

Nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.33/21

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2021

34

Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý về khái niệm, phân loại doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Mã số: ĐT.34/21

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2021

35

Nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách phát triển dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Mã số: ĐT.35/21

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2021

36

Nghiên cứu mô hình quản lý các rủi ro về danh tính số, xác thực số và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.36/21

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 01 - 11/2021

37

Nghiên cứu thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và đề xuất chính sách quản lý cho Việt Nam

Mã số: ĐT.37/21

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 01 - 11/2021

38

Nghiên cứu xây dựng giải pháp và phần mềm giám sát, cảnh báo sự cố hệ thống thư điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.38/21

Trung tâm thông tin

Tháng 01 - 11/2021

39

Nghiên cứu xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

Mã số: ĐT.39/21

Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Thông tin và truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

40

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghiệp In và doanh nghiệp

Mã số: ĐT.40/21

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Tháng 01 - 11/2021

41

Nghiên cứu định hướng xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn phục vụ chuyển đổi số của Việt Nam

Mã số: ĐT.41/21

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2021

42

Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.42/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

43

Nghiên cứu tiêu chuẩn hướng dẫn khung tích hợp và vận hành các cơ sở hạ tầng trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.43/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

44

Nghiên cứu các giải pháp bảo mật trong mạng cảm biến không dây (WSN) phục vụ xây dựng đô thị thông minh

Mã số: ĐT.44/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

45

Nghiên cứu, đề xuất mô hình và giải pháp xây dựng phòng thử nghiệm, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho các thiết bị phần cứng, phần mềm

Mã số: ĐT.45/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

46

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí bảo đảm an toàn cho các sản phẩm bảo vệ máy tính, máy chủ

Mã số: ĐT.46/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

47

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí bảo đảm an toàn cho các thiết bị IoT

Mã số: ĐT.47/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

48

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam

Mã số: ĐT.48/21

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

49

Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi số trong quản lý hoạt động giao hàng chặng cuối của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mã số: ĐT.49/21

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tháng 01 - 11/2021

50

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và ứng dụng mã địa chỉ bưu chính kết hợp với bản đồ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Mã số: ĐT.50/21

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2021

51

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược Bưu chính Abidjan tại Việt Nam đến năm 2024

Mã số: ĐT.51/21

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2021

52

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thông tin mạng và báo chí số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.52/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

53

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải thiện một số chỉ số xếp hạng quốc tế về tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam

Mã số: ĐT.53/21

Cục Thông tin đối ngoại

Tháng 01 - 11/2021

54

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm giải pháp xác định tính nguyên bản và tính xác thực của nội dung số xuất bản trực tuyến dựa trên công nghệ SmartContract và IPFS

Mã số: ĐT.54/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

55

Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp quản lý xuất bản phẩm và phát triển thị trường xuất bản bằng tem điện tử

Mã số: ĐT.55/21

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tháng 01 - 11/2021

56

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xuất bản sách phục vụ mục tiêu chuyển đổi số đối với các lĩnh vực quản lý của ngành thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.56/21

Nhà Xuất bản Thông tin và truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

57

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực Internet và thông tin trên mạng

Mã số: ĐT.57/21

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2021

58

Nghiên cứu các quy định mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.58/21

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2021

59

Nghiên cứu đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế số của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.59/21

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2021

60

Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở các địa phương

Mã số: ĐT.60/21

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2021

61

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp định hướng phát triển sức khỏe số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.61/21

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2021

62

Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ chỉ số đo lường phát triển kinh tế số Việt Nam

Mã số: ĐT.62/21

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2021

63

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.63/21

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Tháng 01 - 11/2021

64

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý các nội dung dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Mã số: ĐT.64/21

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 01 - 11/2021

65

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, phối hợp chia sẻ thông tin thống kê giữa các đơn vị phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.65/21

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 01 - 11/2021

66

Nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trong tình hình mới

Mã số: ĐT.66/21

Thanh tra

Tháng 01 - 11/2021

67

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của thanh tra thông tin và truyền thông trong phòng chống in lậu, in giả

Mã số: ĐT.67/21

Thanh tra

Tháng 01 - 11/2021

68

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giám sát hoạt động của hệ thống máy chủ và các ứng dụng phần mềm của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.68/21

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2021

69

Nghiên cứu đề xuất giải pháp lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.69/21

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2021

TT

Tên đề tài

Đơn vị    thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu rà soát danh mục thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại bắt buộc phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy tại Việt Nam

Mã số: ĐT.01/21

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2021

2

Nguyên cứu mô hình đánh số IPv6 cho Internet vạn vật (IoT) và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.02/21

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

3

Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, chia sẻ thông tin định tuyến để phục vụ quản lý vận hành định tuyến Internet tại Việt Nam

Mã số: ĐT.03/21

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

4

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về khung pháp lý đấu thầu thúc đẩy hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (4G, 5G) cho vùng sâu vùng xa và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.04/21

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

5

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc 5G

Mã số: ĐT.05/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

6

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 5G

Mã số: ĐT.06/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

7

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  5G

Mã số: ĐT.07/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

8

Nghiên cứu, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Mã số: ĐT.08/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

9

Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz

Mã số: ĐT.09/21

Cục Viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

10

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Mã số: ĐT.10/21

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 01 - 11/2021

11

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kỹ thuật và phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thoại VoLTE

Mã số: ĐT.11/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (RIPT)

Tháng 01 - 11/2021

12

Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các bộ quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, thiết bị vô tuyến băng tần 5GHz và chất lượng dịch vụ IPTV

Mã số: ĐT.12/21

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2021

13

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.13/21

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2021

14

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các nội dung thông tin cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam

Mã số: ĐT.14/21

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 01 - 11/2021

15

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bộ công cụ chuyển đổi số trong công tác điều hành các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: ĐT.15/21

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone)

Tháng 01 - 11/2021

16

Nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và đề xuất định hướng cho MobiFone

Mã số: ĐT.16/21

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2021

17

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bigdata trong xây dựng giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác, thử nghiệm trong mạng viễn thông MobiFone

Mã số: ĐT.17/21

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 01 - 11/2021

18

Nghiên cứu xây dựng hệ thống IoT phục vụ công tác giám sát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông di động

Mã số: ĐT.18/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

19

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tủ khóa thông minh (Smart Locker) dựa trên công nghệ IoT, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)

Mã số: ĐT.19/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

20

Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm mẫu Internet of Robotic Things (IoRT) dùng trong sản xuất hoặc vận hành thông minh

Mã số: ĐT.20/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

21

Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp chia sẻ, dùng chung camera giữa người dân với chính quyền trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.21/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

22

Nghiên cứu nâng cấp hệ thống thu thập chỉ số đô thị thông minh theo hướng hỗ trợ nhiều bộ chỉ số đồng thời

Mã số: ĐT.22/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

23

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông và xử lý dữ liệu phục vụ chuyển đổi số giáo dục đại học, ứng dụng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Mã số: ĐT.23/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

24

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống quan trắc môi trường và vẽ bản đồ số chất lượng không khí sử dụng thiết bị bay không người lái và công nghệ AI phục vụ cho đô thị thông minh

Mã số: ĐT.24/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

25

Nghiên cứu phát triển hệ thống camera ứng dụng AI giám sát trật tự đô thị phục vụ xây dựng đô thị thông minh

Mã số: ĐT.25/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

26

Nghiên cứu đánh giá đóng góp của ngành kinh tế số tới GDP của Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Mã số: ĐT.26/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

27

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.27/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

28

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng các chỉ số đánh giá chuyển đổi số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.28/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

29

Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đo lường phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả triển khai xây dựng chính phủ điện tử

Mã số: ĐT.29/21

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

30

Nghiên cứu xây dựng quy trình và phát triển công cụ làm sạch, tích hợp dữ liệu lớn

Mã số: ĐT.30/21

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

31

Nghiên cứu mô hình kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

Mã số: ĐT.31/21

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

32

Nghiên cứu, đề xuất Khung đánh giá mức độ trưởng thành của dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam

Mã số: ĐT.32/21

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2021

33

Nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.33/21

Cục Tin học hóa

Tháng 01 - 11/2021

34

Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý về khái niệm, phân loại doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Mã số: ĐT.34/21

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2021

35

Nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách phát triển dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Mã số: ĐT.35/21

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 11/2021

36

Nghiên cứu mô hình quản lý các rủi ro về danh tính số, xác thực số và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.36/21

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 01 - 11/2021

37

Nghiên cứu thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và đề xuất chính sách quản lý cho Việt Nam

Mã số: ĐT.37/21

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 01 - 11/2021

38

Nghiên cứu xây dựng giải pháp và phần mềm giám sát, cảnh báo sự cố hệ thống thư điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.38/21

Trung tâm thông tin

Tháng 01 - 11/2021

39

Nghiên cứu xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

Mã số: ĐT.39/21

Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Thông tin và truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

40

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghiệp In và doanh nghiệp

Mã số: ĐT.40/21

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Tháng 01 - 11/2021

41

Nghiên cứu định hướng xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn phục vụ chuyển đổi số của Việt Nam

Mã số: ĐT.41/21

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 01 - 11/2021

42

Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn hướng dẫn về việc thiết lập mô hình liên thông dữ liệu trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.42/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

43

Nghiên cứu tiêu chuẩn hướng dẫn khung tích hợp và vận hành các cơ sở hạ tầng trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.43/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

44

Nghiên cứu các giải pháp bảo mật trong mạng cảm biến không dây (WSN) phục vụ xây dựng đô thị thông minh

Mã số: ĐT.44/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

45

Nghiên cứu, đề xuất mô hình và giải pháp xây dựng phòng thử nghiệm, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho các thiết bị phần cứng, phần mềm

Mã số: ĐT.45/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

46

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí bảo đảm an toàn cho các sản phẩm bảo vệ máy tính, máy chủ

Mã số: ĐT.46/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

47

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí bảo đảm an toàn cho các thiết bị IoT

Mã số: ĐT.47/21

Cục An toàn thông tin

Tháng 01 - 11/2021

48

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam

Mã số: ĐT.48/21

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tháng 01 - 11/2021

49

Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi số trong quản lý hoạt động giao hàng chặng cuối của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mã số: ĐT.49/21

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tháng 01 - 11/2021

50

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và ứng dụng mã địa chỉ bưu chính kết hợp với bản đồ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Mã số: ĐT.50/21

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2021

51

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược Bưu chính Abidjan tại Việt Nam đến năm 2024

Mã số: ĐT.51/21

Vụ Bưu chính

Tháng 01 - 11/2021

52

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thông tin mạng và báo chí số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.52/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

53

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải thiện một số chỉ số xếp hạng quốc tế về tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam

Mã số: ĐT.53/21

Cục Thông tin đối ngoại

Tháng 01 - 11/2021

54

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm giải pháp xác định tính nguyên bản và tính xác thực của nội dung số xuất bản trực tuyến dựa trên công nghệ SmartContract và IPFS

Mã số: ĐT.54/21

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 01 - 11/2021

55

Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp quản lý xuất bản phẩm và phát triển thị trường xuất bản bằng tem điện tử

Mã số: ĐT.55/21

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tháng 01 - 11/2021

56

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xuất bản sách phục vụ mục tiêu chuyển đổi số đối với các lĩnh vực quản lý của ngành thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.56/21

Nhà Xuất bản Thông tin và truyền thông

Tháng 01 - 11/2021

57

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực Internet và thông tin trên mạng

Mã số: ĐT.57/21

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2021

58

Nghiên cứu các quy định mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.58/21

Vụ Pháp chế

Tháng 01 - 11/2021

59

Nghiên cứu đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế số của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.59/21

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2021

60

Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở các địa phương

Mã số: ĐT.60/21

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01 - 11/2021

61

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp định hướng phát triển sức khỏe số ở Việt Nam

Mã số: ĐT.61/21

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2021

62

Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ chỉ số đo lường phát triển kinh tế số Việt Nam

Mã số: ĐT.62/21

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 01 - 11/2021

63

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.63/21

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Tháng 01 - 11/2021

64

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý các nội dung dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Mã số: ĐT.64/21

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 01 - 11/2021

65

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, phối hợp chia sẻ thông tin thống kê giữa các đơn vị phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.65/21

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 01 - 11/2021

66

Nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trong tình hình mới

Mã số: ĐT.66/21

Thanh tra

Tháng 01 - 11/2021

67

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của thanh tra thông tin và truyền thông trong phòng chống in lậu, in giả

Mã số: ĐT.67/21

Thanh tra

Tháng 01 - 11/2021

68

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giám sát hoạt động của hệ thống máy chủ và các ứng dụng phần mềm của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.68/21

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2021

69

Nghiên cứu đề xuất giải pháp lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.69/21

Văn phòng

Tháng 01 - 11/2021


banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top