Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2019

Thứ ba, 04/06/2019 10:18

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống tối ưu hóa tự động SON và ứng dụng cho mạng MobiFone

Mã số: ĐT.01/19

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Tháng 1 –11/2019

2

Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống nền IoT (IoT platform)

Mã số: ĐT.02/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

3

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đo kiểm, đánh giá và tối ưu chất lượng mạng, dịch vụ di động (2G, 3G, 4G) tại Việt Nam

Mã số: ĐT.03/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

4

Nghiên cứu công nghệ và đề xuất khả năng hỗ trợ cho IoT của 5G

Mã số: ĐT.04/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

5

Nghiên cứu đề xuất các cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá băng tần 700MHz ở Việt Nam

Mã số: ĐT.05/19

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 1 –11/2019

6

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nhiễu giữa hệ thống thống thông tin di dộng IMT băng tần 3300-3400 MHz với các hệ thống thông tin vệ tinh, radar

Mã số: ĐT.06/19

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 1 –11/2019

7

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn, dự phòng hệ thống quản lý định tuyến VNIX sử dụng nguồn mở

Mã số: ĐT.07/19

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

8

Nghiên cứu, đề xuất triển khai hệ thống tra cứu thông tin tài nguyên Internet sử dụng chuẩn giao thức WHOIS thế hệ mới

Mã số: ĐT.08/19

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

9

Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đánh giá tác động kết quả thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Mã số: ĐT.09/19

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

10

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị cảm biến từ xa vô tuyến điện sử dụng dải tần 920 MHz

Mã số: ĐT.10/19

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 1 –11/2019

11

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76-77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất

Mã số: ĐT.11/19

Cục Viễn thông

Tháng 1 –11/2019

12

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

Mã số: ĐT.12/19

Cục Viễn thông

Tháng 1 –11/2019

13

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý trung tâm dữ liệu

Mã số: ĐT.13/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

14

Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến (băng tần VHF)

Mã số: ĐT.14/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

15

Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn

Mã số: ĐT.15/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

16

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp ứng dụng công nghệ DVB-T2

Mã số: ĐT.16/19

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 1 –11/2019

17

Nghiên cứu rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự

Mã số: ĐT.17/19

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tháng 1 –11/2019

18

Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm nền tảng Smart Building (Smart Building platform)

Mã số: ĐT.18/19

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Tháng 1 –11/2019

19

Nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số của các nước và đề xuất xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Việt Nam

Mã số: ĐT.19/19

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 1 –11/2019

20

Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Mã số: ĐT.20/19

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Tháng 1 –11/2019

21

Nghiên cứu, lựa chọn nền tảng mã nguồn mở xây dựng đám mây lưu trữ dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.21/19

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

22

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ B lockchain trong định danh điện tử

Mã số: ĐT.22/19

Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

23

Nghiên cứu đánh giá tác động của ngành ICT tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam tronggiai đoạn 2010 - 2018 và dự báo tới 2025

Mã số: ĐT.23/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

24

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống phục vụ giáo dục STEM thông minh dựa trên nền tảng ICT

Mã số: ĐT.24/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

25

Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm hệ thống IoT thời gian thực ứng dụng trong việc giám sát, cảnh báo cháy tại các khu chung cư

Mã số: ĐT.25/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

26

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống ứng dụng Blockchain bảo mật nội dung thông tin trong các cổng thông tin của cơ quan nhà nước

Mã số: ĐT.26/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

27

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ t rí tuệ nhân tạo (AI) phân loại thông tin phản ánh của người dân trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Mã số: ĐT.27/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

28

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống nhận dạng cử chỉ tay người dựa trên nền tảng IoT

Mã số: ĐT.28/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

29

Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu phi tập trung IPFS (InterPlanetary File System) và ứng dụng trong SmartContract

Mã số: ĐT.29/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

30

Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng Blockchain trong các bài toán giao dịch vi mô trong nền kinh tế số

Mã số: ĐT.30/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

31

Nghiên cứu đề xuất phương án đưa chứng thư số của hệ thống RootCA vào các trình duyệt web và hệ điều hành thông dụng

Mã số: ĐT.31/19

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 1 –11/2019

32

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp, chính sách phát triển hệ sinh thái nội dung số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.32/19

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 1 –11/2019

33

Nghiên cứu đề xuất hướng tiếp cận xây dựng khung pháp lý về công nghệ thông tin hướng tới phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Mã số: ĐT.33/19

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 1 –11/2019

34

Nghiên cứu tình hình chuẩn hóa đối với một số công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.34/19

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 1 –11/2019

35

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương

Mã số: ĐT.35/19

Cục Tin học hóa

Tháng 1 –11/2019

36

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đối với cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Mã số: ĐT.36/19

Cục Tin học hóa

Tháng 1 –11/2019

37

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng bồi dưỡng – huấn luyện trực tuyến các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin dựa trên đồ thị ngữ nghĩa

Mã số: ĐT.37/19

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Tháng 1 –11/2019

38

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong đô thị thông minh

Mã số: ĐT.38/19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tháng 1 –11/2019

39

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin

Mã số: ĐT.39/19

Cục An toàn thông tin

Tháng 1 –11/2019

40

Nghiên cứu các nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân trên các hệ thống thông tin trực tuyến và đề xuất giải pháp, chính sách quản lý

Mã số: ĐT.40/19

Cục An toàn thông tin

Tháng 1 –11/2019

41

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ứng dụng đặc trưng của ngành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001- Các yêu cầu"

Mã số: ĐT.41/19

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

42

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông - Các kỹ thuật an toàn- Hướng dẫn cho việc phân tích và giải thích bằng chứng số”

Mã số: ĐT.42/19

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

43

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm băng tải đọc mã vạch tự động phụcvụ phát triển dịch vụ bưu chính

Mã số: ĐT.43/19

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

Tháng 1 –11/2019

44

Nghiên cứu, ứng dụng IoT vào quản lý các bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Mã số: ĐT.44/19

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tháng 1 –11/2019

45

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường cung ứng dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công cộng

Mã số: ĐT.45/19

Vụ Bưu chính

Tháng 1 –11/2019

46

Nghiên cứu về các cơ hội và thách thức đối với bưu chính Việt Nam trong thời đại thương mại điện tử

Mã số: ĐT.46/19

Vụ Bưu chính

Tháng 1 –11/2019

47

Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu hành vi vi phạm của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử

Mã số: ĐT.47/19

Thanh tra

Tháng 1 –11/2019

48

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động truyền thanh cơ sở

Mã số: ĐT.48/19

Cục Thông tin cơ sở

Tháng 1 –11/2019

49

Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động báo chí ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý báo chí trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0

Mã số: ĐT.49/19

Cục Báo chí

Tháng 1 –11/2019

50

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam

Mã số: ĐT.50/19

Cục Thông tin đối ngoại

Tháng 1 –11/2019

51

Nghiên cứu các phương thức thu phí của báo điện tử và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

Mã số: ĐT.51/19

Báo Vietnamnet

Tháng 1 –11/2019

52

Nghiên cứu xu thế và ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động xuất bản và đề xuất giải pháp thích ứng

Mã số: ĐT.52/19

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Tháng 1 –11/2019

53

Nghiên cứu quản lý màu trong sản phẩm in chất lượng cao và đề xuất ứng dụng thực tế

Mã số: ĐT.53/19

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Tháng 1 –11/2019

54

Nghiên cứu đề xuất tổng thể về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông trong tình hình mới

Mã số: ĐT.54/19

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 1 –11/2019

55

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.55/19

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 1 –11/2019

56

Nghiên cứu đề xuất đổi mới về tổ chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.56/19

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 1 –11/2019

57

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.57/19

Vụ Pháp chế

Tháng 1 –11/2019

58

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.58/19

Vụ Pháp chế

Tháng 1 –11/2019

59

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Mã số: ĐT.59/19

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 1 –11/2019

60

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý điều tra thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.60/19

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 1 –11/2019

61

Nghiên cứu chính sách, mô hình quỹ chất lượng dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam

Mã số: ĐT.61/19

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 1 –11/2019

62

Nghiên cứu chính sách phát triển nội dung thông tin bản địa trong ASEAN và đề xuất cho Việt Nam

Mã số: ĐT.62/19

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 1 –11/2019

63

Nghiên cứu, xây dựng chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.63/19

Văn phòng

Tháng 1 –11/2019

64

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số: ĐT.64/19

Văn phòng

Tháng 1 –11/2019

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top