Yên Bái phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thứ hai, 10/10/2022 20:24

Sáng 10/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình phát động Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Dự chương trình phát động có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành trong tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

244606-cds1.jpg

Yên Bái hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Ngày Chuyển đổi số quốc gia là một chủ trương quan trọng của Thủ tướng Chính phủ và được tổ chức hàng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và khơi dậy sức mạnh của toàn dân để chuyển đổi số thành công trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phù, ngày 9/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 175 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái.năm 2022, trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Yên Bái tham mưu tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2022 – Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động thiết thực, sinh động.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Yên Bái đã xác định Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; chuyển đổi số thực hiện đồng bộ trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 15 thực hiện Nghị quyết số 51 - đây là định hướng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số tại Yên Bái. Từ đó, nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, năm 2022, năm đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa ra các chỉ tiêu và giao các chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển KT-XH. Đồng thời xác định năm 2022, là "năm tổng tiến công về chuyển đổi số", UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin với công nghệ tiên tiến, hiện đại, có tính an toàn, an ninh cao; chỉ đạo quyết liệt, tập trung triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng 7 mô hình chuyển đổi số: cấp huyện; cấp xã, phường; cơ quan nhà nước; trường học; sổ tay đảng viên điện tử; công dân số; tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đến nay, tỉnh Yên Bái là tỉnh thứ 3 trên cả nước thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173/173 xã, phường, thị trấn và 1.356/1.356 thôn, bản, tổ dân phố với gần 10.500 thành viên tham gia.

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái được xếp hạng thứ 27/63 các tỉnh, thành về chuyển đổi số quốc gia (DTI), tăng 13 bậc so với năm 2020, là tỉnh có tốc độ tăng hạng cao nhất trong 14 tỉnh thuộc khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phát biểu khai mạc và Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2022, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là dịp để toàn xã hội, mọi người dân cùng nhìn nhận, đánh giá và nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất năm 2022, tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, như: Hội thi "Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia", "ra quân, phổ biễn hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số", "nhân rộng các mô hình chuyển đổi số", "thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử", "thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số", "thúc đẩy sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt"... Đến nay các hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, bước đầu về chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các em học sinh đã tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong công tác chuyển đổi số năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp bám sát các chủ trương, chiến lược, định hướng về chuyển đổi số Quốc gia, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra.

Xây dựng, tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cho tỉnh. Triển khai các kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn lực chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số về làm việc, đóng góp cho tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư theo chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh.

Cùng với đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng các cấp chính quyền để tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về chuyển đổi số, thường xuyên sử dụng, ứng dụng các nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày, kịp thời thông tin, góp ý, chung tay cùng chính quyền để công tác chuyển đổi số được thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao giải Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2022” cho các đội thi. Theo đó, đội Thành phố Yên Bái giành giải Nhất; Hai giải Nhì thuộc về đội huyện Văn Yên, Văn Chấn. Các đội huyện Yên Bình, Lục Yên, Trạm Tấu đạt giải Ba… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 7 giải phụ cho các cá nhân có giảu pháp sáng kiến xuất sắc nhất, cá nhân cao tuổi nhất, cá nhân ít tuổi nhất tham gia Hội thi và Tiểu phẩm xuất sắc nhất.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top