Yên Bái nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ sáu, 28/04/2023 19:01

Tính đến ngày 15/03/2023, Hệ thống thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã cung cấp 227 DVC trực tuyến toàn trình, 488 DVC trực tuyến một phần. Trong quý I/2023, tổng số hồ sơ TTHC nộp trực tuyến là 24.338 hồ sơ, chiếm 35,61% tổng số hồ sơ (cấp tỉnh 6.318 hồ sơ, cấp huyện 10.053 hồ sơ, cấp xã 7.967 hồ sơ).

 CDS-YB.jpg

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top