Xử phạt Tạp chí Môi trường và Xã hội

Thứ tư, 26/06/2024 10:21

Ngày 24/6/2024, Cục trưởng Cục Báo chí đã ký ban hành Quyết định số 117/QĐ-CBC, xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Ảnh chụp màn hình website của Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Ảnh chụp màn hình website của Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Theo đó, xử phạt cảnh cáo Tạp chí Môi trường và Xã hội do không ghi đủ nội dung theo quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí; quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Xử phạt 50 triệu đồng Tạp chí Môi trường và Xã hội do đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; quy định tại Điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi theo điểm c khoản 10 Điều 2 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

* Cùng ngày, Cục trưởng Cục Báo chí cũng đã ký ban hành Quyết định số 118/QĐ-CBC, xử phạt 4 triệu đồng đối với ông Tạ Văn Mây, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội, do đã giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top