Xử phạt Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng

Thứ năm, 16/05/2024 08:39

Ngày 13/5/2024, Cục Báo chí đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-CBC xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính.


Theo đó, Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Cụ thể là thay đổi giao diện trang chủ so với mẫu trình bày giao diện trang chủ được phê duyệt kèm theo giấy phép, quy định tại: Điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đồng thời, Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, quy định tại: Điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi theo điểm c khoản 10 Điều 2 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Với 02 hành vi vi phạm hành chính nêu trên, Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng bị xử phạt sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top