Xây dựng thể chế, cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thứ hai, 20/02/2023 12:32

Năm 2022, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành 30 Quyết định, Kế hoạch, Chương trình, Chỉ thị về lĩnh vực chuyển đổi số. Đây là khối lượng công việc rất lớn, so với năm 2021 gấp hơn 3 lần về số văn bản.

Trong đó, có những văn bản, cơ chế chính sách được ban hànhlần đầu tiên trên cả nước, như việc thí điểm cho phép nộp thủ tục hành chính cấp tỉnh tại huyện, xã; ban hành bộ tiêu chí tạm thời công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số, chuyển đổi số nâng cao. Đặc biệt, ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025. Đây là chính sách quan trọng, đặc thù và hết sức “nhân văn”, vừa giải quyết được khó khăn của nguồn nhân lực, vừa tạo ra động lực, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cống hiến cho công cuộc chuyển đổi số, mặt khác, đây cũng là minh chứng thuyết phục tốt nhất trong chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao của tỉnh. Với hệ thống văn bản này, nhất là Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái, tỉnh đã tạo lập được “con đường đi” của chuyển đổi số cho giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo.

Sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND

Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 30 anh em dân tộc cùng chung sống, nhiều địa phương trong tỉnh còn rất khó khăn. Trong quá trình triển khai chuyển đổi số, Tỉnh đã sớm xác định: chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, tạo nên giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng và sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số. Bên cạnh đó, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền; mặt khác, cũng cần quan tâm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của tỉnh Yên Bái còn nhiều hạn chế, bất cập: Số lượng nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu, chất lượng nhân lực công nghệ thông tin còn thấp, mức thu nhập của những người đang hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh thấp hơn so với mặt bằng chung và quá chệnh lệch giữa lao động trong biên chế (5 triệu đồng/tháng) và lao động tại các doanh nghiệp (khoảng 15 triệu đồng/tháng). Điều này dẫn đến công chức, viên chức không tâm huyết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm chưa cao, không tự học tập nâng cao trình độ trong khi lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số liên tục thay đổi cần phải kịp thời cập nhật.

yb5.jpg

 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tỉnh Yên Bái hoạt động tích cực

Tỉnh đã thực hiện thành công 7 mô hình chuyển đổi số, đã mang đến luồng gió mới trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, từng bước đem lại lợi ích cho người dân và hệ thống các cơ quan từ cấp tỉnh, đến huyện, xã như: Hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nhanh chóng, kịp thời, nâng cao hiệu lực hiệu quả; quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên môi trường mạng, nhân dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, khách du lịch biết đến tỉnh Yên Bái nhiều hơn… Với những nỗ lực và kết quả đạt được, cần có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, địa phương trong xây dựng chuyển đổi số đảm bảo thiết thực và đúng quy định hiện hành.

Để phần nào giải quyết những khó khăn từ thực tiễn, đồng thời khen thưởng, động viên đối với những thành tích xuất sắc của các đơn vị, địa phương trong thực hiện chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025. Sau bao nỗ lực, kết quả: ngày 09/12/2022, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025.

Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Mức thưởng trong chuyển đổi số: Quy định cụ thể mức thưởng cho các tập thể trên cơ sở thành tích đạt được trong chuyển đổi số theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Khi các đối tượng được công nhận thì được thưởng mức tiền để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật số, mua sắm trang thiết bị góp phần nâng cao chất lượng trong chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương.

yb6.jpg

Ra mắt Tổ chuyển đổi số cộng đồng tỉnh Yên Bái

Quy định hỗ trợ cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng: Hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh; trong đó, tập trung hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng đến cấp thôn tại các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi số nâng cao. Mức hỗ trợ xây dựng trên cơ sở phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, kinh phí hỗ trợ được thực hiện để mua sắm, thuê trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ nhiệm vụ chuyển đổi số, mua gói cước di động, data… các nhiệm vụ khác hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Quy định chế độ đãi ngộ hàng tháng bằng số tiền cụ thể đối với công chức, viên chức chuyên trách làm công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực ông nghệ thông tin… Mức hỗ trợ xây dựng trên cơ sở phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, có so sánh với mức ưu đãi của các đối tượng khác như nhà giáo, nhân viên y tế và so sánh với mức hỗ trợ của một số tỉnh thành, thành phố khác trong cả nước. Chỉ hỗ trợ cho đối tượng chuyên trách (theo vị trí việc làm, có trình độ đào tạo công nghệ thông tin hoặc gần đào tạo công nghệ thông tin).

Các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết

Nghị quyết gồm 3 chính sách:

(1) Quy định mức thưởng đối với các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số hoặc chuyển đổi số nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Mức thưởng đối với sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số được thưởng 100 triệu đồng/1 đơn vị; công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao được thưởng 150 triệu đồng/1 đơn vị.

Mức thưởng đối với huyện, thị xã và thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số được thưởng 500 triệu đồng/1 đơn vị; công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao được thưởng 1 tỷ đồng/1 đơn vị.

Mức thưởng đối với xã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số được thưởng 100 triệu đồng/1 đơn vị; công nhận đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao được thưởng 150 triệu đồng/1 đơn vị.

yb7.jpg

Các hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng diễn ra tích cực, sôi nổi

(2) Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số đối với các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025. Mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/01 Tổ/tháng.

(3) Quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái.

Mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ đại học được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng; có trình độ thạc sĩ trở lên được hỗ trợ 2,0 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đối với công chức cấp xã được hỗ trợ 1,0 triệu đồng/người/tháng.

Hiệu quả mang lại

Chuyển đổi số đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã mang lại giá trị và ý nghĩa hết sức to lớn:

(1) Là cơ sở pháp lý để áp dụng thưởng đối với các sở, ban, ngành; cấp huyện và xã, phường, thị trấn; hỗ trợ cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thôn; công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(2) Tạo động lực, động viên, khích lệ công chức, viên chức chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan của tỉnh Yên Bái yên tâm công tác, cống hiến; các tập thể phấn đấu hoàn thành nhanh nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Góp phần cùng toàn hệ thống chính trị đẩy nhanh xây dựng Chính quyền điện tử thành công ở các cấp, các ngành trên địa bàn hướng tới Chính quyền số.

(3) Chính sách là minh chứng thuyết phục tốt nhất để thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình xây dựng tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Yên Bái rút ra 3 bài học kinh nghiệm sau:

yb8.jpg

(1) Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh quan tâm, cho chủ trương, tạo cơ chế; Sở Thông tin và Truyền thông xác định trách nhiệm là cơ quan chủ động tham mưu chính sách, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

(2) Trong chuyển đổi số, việc lấy người dân làm trung tâm là yêu cầu bắt buộc nhưng cũng phải quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức. Khối lượng công việc trong thực hiện chuyển đổi số là vô cùng lớn, đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi người nhưng nếu không có một chế độ đãi ngộ đối với nhân lực làm công tác chuyển đổi số thì việc chuyển đổi số sẽ khó đạt yêu cầu và thành công được.

(3) Quan tâm khen thưởng kịp thời, khích lệ động viên đối với những thành tích xuất sắc mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vất vả huy động nhân lực, vật lực cho công cuộc chuyển đổi số. 

Hoàng Minh Tiến (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top