Tuyên Quang: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06

Thứ sáu, 11/08/2023 13:29

Sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và kết quả thực hiện Đề án 06 của 7 tháng năm 2023.

2023811-m01.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp.

Dự họp có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố.

Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh năm 2022 (DTI 2022) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 12/7/2023, DTI 2022 của tỉnh Tuyên Quang có giá trị là 0,5320 (tăng trưởng giá trị là 0,2471 so với DTI 2021), xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 10 bậc so với năm 2021).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; phát động thi đua chuyển đổi số - Năm dữ liệu số Tuyên Quang năm 2023 và ra mắt ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (APP Tuyên Quang ID); ra mắt ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (Tuyên Quang ID).

Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 các cấp được duy trì hoạt động, trong đó tổ công tác cấp thôn, xóm, bản, tổ dân phố được đề cao vai trò trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thường xuyên trao đổi, phối hợp, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị mình.

2023811-m02.jpg

Quang cảnh phiên họp

Tuy nhiên năm 2022 có 24 nhiệm vụ, đến nay mới hoàn thành 8 nhiệm. Năm 2023 có 47 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ chưa thực hiện, đang triển khai 39 nhiệm vụ (có 8 nhiệm vụ chậm tiến độ).

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu có ý kiến đề nghị các cơ quan chuyên môn thúc đẩy tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ năng số cho người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường các giải pháp tạo sự thuận lợi cho người dân tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương trên nền tảng số, không gian mạng, đi đôi với đầu tư hạ tầng cơ sở, nền tảng xã hội; tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; việc tổ chức phối hợp thực hiện giữa các sở, ngành, địa phương; phát huy tốt vai trò của tổ công tác cộng đồng, công tác truyền thông…

2023811-m03.jpg

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Đảng và Nhà nước rất coi trọng về chuyển đổi số. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đã xác định rõ là nhiệm vụ quan trọng, có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, yếu kém trong thời gian qua là những nhiệm vụ đặt ra chưa đạt yêu cầu, do xuất phát từ nhận thức của chính những người đứng đầu. Từ nhận thức đầy đủ, cần rà soát lại các kế hoạch của UBND tỉnh để thấy được trách nhiệm của mỗi ngành, địa phương để có sự thay đổi.

Khối lượng công việc của hai cơ quan chủ trì là Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh là rất lớn, vì vậy lãnh đạo hai cơ quan cần quyết liệt trong chỉ đạo. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành cần phải xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao vai trò trách nhiệm, quan tâm sâu sát với công việc, phối hợp tốt để tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trong toàn dân.

 
Theo Sở TT&TT Tuyên Quang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top