Tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện

Thứ ba, 22/03/2016 15:02

Quyết định số 1815/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục tần số vô tuyến điện.

 I. Các dự án chuyển tiếp

STT
Tên dự án
Địa điểm thực hiện
Thời gian khởi công – hoàn thành
Tổng mức đầu tư (đồng)
* Dự án hoàn thành trong năm 2015
1
Nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện
Hà Nội
2013-2014
13.736.000.000
2
Đầu tư thay thế 4 trạm kiểm soát VHF/UHF cố định cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III
Các Trung tâm khu vực
2014-2015
54.938.000.000.000
3
Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số
Hà Nội
2014-2015
9.492.000.000
* Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016
4
Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng
Hà Nội
2012-2015
995.364.000.000
5
Trung tâm dữ liệu quản lý tần số
Hà Nội
2014-2015
39.155.000.000
 
II. Các dự án khởi công mới
STT
Tên dự án
Địa điểm thực hiện
Thời gian khởi công – hoàn thành
Tổng mức đầu tư (đồng)
1
Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia
Bắc Ninh
2013-2017
283.689.000.000
2
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV – Cần Thơ
TP Cần Thơ
2015-2016
65.751.000.000
3
Đầu tư mới 07 trạm kiểm soát V/UHF cố định cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I và khu vực II
Trung tâm I, Trung tâm II
2015-2017
69.528.000.000
4
Đầu tư phòng đo EMC tại thành phố Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
2015-2017
69.528.000.000
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top