Thúc đẩy cạnh tranh của thị trường viễn thông thông qua các quy định về hoạt động bán buôn, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Chủ nhật, 10/12/2023 11:55

(Mic.gov.vn) -  Trong lĩnh vực viễn thông, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bán buôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới. Hoạt động bán buôn trong viễn thông bao gồm việc các doanh nghiệp viễn thông cho các doanh nghiệp khác thuê mạng viễn thông hoặc mua lưu lượng, dịch vụ viễn thông của mình với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, phát triển dịch vụ, ứng dụng mới, góp phần cung cấp dịch vụ đa dạng đến người tiêu dùng.

Luật Viễn thông sửa đổi quy định hoạt động bán buôn trong viễn thông phải bảo đảm cung cấp dịch vụ với giá và các điều kiện liên quan công bằng, hợp lý, không phân biệt đối xử; Minh bạch thông tin về giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông.

Thúc đẩy cạnh tranh của thị trường viễn thông thông qua các quy định về hoạt động bán buôn, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghệp có vị trí thống lĩnh thị trường- Ảnh 1.

Luật Viễn thông bên cạnh quy định rõ về hoạt động bán buôn cũng quy định cụ thể nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Các doanh nghiệp này, do quy mô và ảnh hưởng của mình, có thể có tác động lớn đến cạnh tranh và đổi mới trong ngành. Việc quy định này cũng nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ trong ngành viễn thông.

Cụ thể, các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

-Thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông khi có yêu cầu từ doanh nghiệp viễn thông khác theo quy định tại Điều 16 của Luật Viễn thông sửa đổi.

-Thực hiện hạch toán chi phí, xác định giá thành dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp cung cấp;

Thúc đẩy cạnh tranh của thị trường viễn thông thông qua các quy định về hoạt động bán buôn, nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghệp có vị trí thống lĩnh thị trường- Ảnh 2.

-Không cung cấp dịch vụ viễn thông với giá dịch vụ thấp hơn giá thành, trừ trường hợp khuyến mại theo quy định của pháp luật;

-Xây dựng thỏa thuận mẫu khi thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tất cả những điều này nhằm đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, giúp duy trì một thị trường cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, Luật cũng quy định, Chính phủ quy định tiêu chí xác định thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, tiêu chí xác định doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top