“Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược”

Thứ hai, 01/07/2024 10:34

Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược" (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ) nhằm thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)”

Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược" (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên các cương vị là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Thủ tướng Phan Văn Khải, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn cuốn sách "Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)" nhằm thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Cuốn sách có bố cục gồm 3 phần, mỗi phần gồm các bài được sắp xếp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện: Những quyết sách về kinh tế; Những quyết sách về văn hóa - xã hội; Những quyết sách về đối ngoại, ngoại giao.

Với tất cả những tình cảm yêu mến sâu sắc dành cho vị lãnh đạo tài ba, giàu tâm huyết và trách nhiệm, Ban Biên soạn đã cố gắng chọn lọc, tập hợp những tài liệu tiêu biểu nhất để người đọc có thể cảm nhận, hình dung về con người và phong cách làm việc của ông, từ đó khẳng định những đóng góp to lớn, những nỗ lực trong cuộc đời mà ông đã cống hiến cho Nhà nước và dân tộc./.

Huy Lê (Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top