Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

Thứ tư, 17/04/2024 08:38

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành - Ảnh 1.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh minh họa)

Theo quyết định này, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT, ở cấp trung ương có 24 thủ tục và cấp địa phương có 09 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024. Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 và Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT đã được công bố tại Quyết định này.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top