Thành phố Bắc Kạn tích cực tuyên truyền về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ ba, 06/07/2021 14:11

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đang được thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn và độ phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, được tổ chức 05 năm một lần do ngành Thống kê thực hiện.

Bac-Kan-tuyen-truyen-GD2.jpg

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước để thu thập thông tin cơ bản của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, ngành chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu trong phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tiếp theo.

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Bắc Kạn đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện; trong đó công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, để các cấp, các ngành, các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trong tỉnh hiểu rõ các nội dung cơ bản của cuộc tổng điều tra. Đồng thời, nhận thức được vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác phối hợp, ủng hộ, tổ chức thực hiện tổng điều tra. BCĐ thành phố đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành và BCĐ các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, nội dung điều tra; kế hoạch tiến hành điều tra; trách nhiệm của các cấp, ngành tham gia phối hợp điều tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng được điều tra để đơn vị, cá nhân được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Hình thức tuyên truyền đa dạng; phối hợp tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, trên sóng phát thanh của thành phố, tuyên truyền trong các buổi họp thôn, tổ dân phố. Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức như: căng treo băng zôn trên các trục đường chính, lo go khẩu hiệu tại các xã, phường và khu chợ, tuyên truyền lưu động…

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo 02 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 (từ ngày 01/3 đến 30/5/2021) điều tra khối doanh nghiệp, hành chính và đơn vị sự nghiệp bằng hình thức trực tuyến; Giai đoạn 2 (từ ngày 01/7 đến 30/7/2021) điều tra khối cá thể và tôn giáo bằng điện thoại thông minh. Trong giai đoạn 1, BCĐ tổng điều tra thành phố đã hoàn thành điều tra, thu thập thông tin của 452 doanh nghiệp và 72 đơn vị thuộc khối sự nghiệp và 16 đơn vị hiệp hội trên địa bàn.

Hiện nay, BCĐ Tổng điều tra kinh tế thành phố đang tiếp tục thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 thu thập thông tin đối với trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Với các đối tượng của giai đoạn 2, điều tra viên phải trực tiếp đến đơn vị điều tra nên BCĐ thành phố đã quán triệt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Nguồn: backancity.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top