Số liệu phát triển lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành năm 2023

Thứ ba, 09/01/2024 16:54

* Về lĩnh vực xuất bản

- Doanh thu lĩnh vực xuất bản ước đạt 3.700 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022 (3.909 tỷ đồng) và đạt 89% kế hoạch năm 2023- Tỷ lệ nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử ước đạt 40,3%, vượt 20% so với kế hoạch; Số tựa sách điện tử xuất bản trong năm ước đạt 4.600, tăng 31,4%, đưa tỷ lệ sách điện tử/sách đạt 15,3% trên tổng số xuất bản phẩm (vượt chỉ tiêu năm 12%).

- Quy mô doanh thu thị trường sách nói đạt trên 102 tỷ đồng, tăng 2 lần so với 2022 (52,3 tỷ); ước đạt trên 40 triệu bản sách nghe, tăng 25% so với năm 2022.

- Số lượt nghe sách nói trong năm 2023 ước đạt 40 triệu, tăng 25% so với năm 2022.

- Nộp NSNN đạt 320 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022 (354 tỷ đồng) và đạt 74 % so với kế hoạch năm 2023.

* Về lĩnh vực in

- Doanh thu ước đạt: 92.000 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2022 (93.151 tỷ đồng) và đạt 92% so với kế hoạch năm 2023.

- Nộp NSNN đạt 3.000 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022 (3.240 tỷ đồng) và đạt 88 % so với kế hoạch năm 2023.

* Về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

- Doanh thu ước đạt: 4.000 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022 (4.500 tỷ đồng), đạt 83% so với kế hoạch năm 2023.

- Nộp NSNN đạt 58 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022 (64 tỷ đồng) và đạt 83 % so với kế hoạch năm 2023.

(Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top