Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số

Thứ ba, 02/07/2024 15:10

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; tăng cường bố trí biên chế từ nguồn biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp mới về chuyển đổi số (CĐS);

100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chú trọng bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp CĐS tại cơ quan, đơn vị;

100% tổ chức, cá nhân trong mạng lưới CĐS được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS.

Tuyên truyền, giới thiệu và phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS.

Đề án cũng đưa ra định hướng đến 2030: mạng lưới CĐS được hình thành, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CĐS quốc gia.

Phấn đấu có 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ CĐS từ tỉnh đến cơ sở hằng năm được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ và vị trí việc làm...

Tập trung rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS cho các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ CĐS tại các cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn, giới thiệu, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về CĐS theo hướng dẫn của Bộ TT-TT, các cơ quan trung ương...


GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top