Phú Thọ: Ứng dụng CNTT trong tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ hai, 15/03/2021 14:55

Từ ngày 1/3/2021, chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 trên phạm vi cả nước. Để phù hợp với diễn biến bệnh dịch Covid-19, cuộc Tổng điều tra lần này sẽ ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý, công bố các dữ liệu thống kê cơ bản. Các điều tra viên có thể sử dụng phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị di động để ghi chép thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến (Webform) để kê khai thông tin.

20210315-l01.jpg

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh rà soát việc cập nhật thông tin của các đơn vị điều tra

Cuộc Tổng điều tra lần này tập trung đánh giá về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, ngành nghề kinh tế và theo hình thức sở hữu. Cùng với đó, cuộc Tổng điều tra cũng  đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn; chi phí sản xuất, kinh doanh; việc nộp thuế và các khoản nộp ngân sách; nguồn vốn đầu tư, tài sản thực có; thu nhập của người lao động, chủ sử dụng lao động; các loại hình doanh nghiệp; phương án sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh cá thể hộ gia đình nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, cuộc Tổng điều tra được thực hiện tại 6.690 doanh nghiệp, 655 đơn vị hành chính, 1.176 đơn vị sự nghiệp, 49 đơn vị hiệp hội… Đây là những đơn vị có đủ điều kiện tư cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng và hạch toán độc lập.

20210315-l03.jpg

Cán bộ Công ty cổ phần Xi măng Hữu nghị (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) kê khai thông tin qua hệ thống internet
 

Cuộc Tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu CAPI và phiếu Webform.

Ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin sẽ giúp thay thế việc sử dụng phiếu điều tra bằng giấy như trước kia. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là mang lại tính chính xác cao trong công tác điều tra và giảm thời gian trong việc tổng hợp, quản lý và báo cáo số liệu. Nhờ đó, các điều tra viên có thể quản lý tốt dữ liệu, dễ dàng tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu thu thập”.

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021 tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã, các chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp; đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; đơn vị hành chính. Giai đoạn này, điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và cung cấp thông tin theo đúng thời gian quy định.

20210315-l02.jpg

Các điều tra viên sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị di động để ghi chép thông tin

Giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2020, điều tra viên đến trực tiếp các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (hộ gia đình); cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Giai đoạn này các điều tra viên sử dụng thiết bị điện tử cầm tay để phỏng vấn và ghi vào phiếu điện tử (CAPI) đối với người cung cấp thông tin (chủ cơ sở).

Các nhóm thông tin điều tra được thu thập theo 23 loại phiếu điện tử. Trong đó, đối tượng doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, mỗi đối tượng sử dụng 2 loại phiếu; riêng đơn vị hành chính, cơ sở tôn giáo sử dụng 1 loại phiếu. Toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Webform, phiếu CAPI được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra. Sau đó, dữ liệu được làm sạch, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra. Dữ liệu Tổng điều tra được xử lý và lưu trữ dưới các định dạng Excel, SPSS, Stata để phục vụ phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả Tổng điều tra.

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Tổng điều tra hiệu quả, các điều tra viên phải là người có trình độ về công nghệ thông tin; lực lượng tham gia Tổng điều tra phải nắm vững nội dung nghiệp vụ như sử dụng các bảng phân loại thống kê xử lý thông tin phiếu điều tra, dữ liệu bảng kê, dữ liệu quản lý Tổng điều tra trên trang thông tin điện tử... Do vậy, Cục Thống kê tỉnh và các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ ghi mã, quy trình kiểm tra và nghiệm thu phiếu điều tra cho Ban chỉ đạo cấp địa phương, giám sát viên cấp huyện, tổ trưởng và điều tra viên.

“Cục Thống kê tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể; phân công nhiệm vụ cho các điều tra viên; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, nhất là sử dụng phần mềm phục vụ cho công tác điều tra. Đồng thời huy động tối đa nhân lực của các sở, ngành, địa phương để đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả cao nhất” - Ông Nguyễn Hiền Minh nhấn mạnh.

 

https://phutho.gov.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top