Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ tư, 07/12/2022 09:23

Quyết định số 2218/QĐ-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top