Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày bắt đầu 16/06/2021 Ngày hết hạn 17/07/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày bắt đầu 11/06/2021 Ngày hết hạn 11/08/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 10/06/2021 Ngày hết hạn 10/08/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 15/2020/NĐ-CP, 119/2020/NĐ-CP

Ngày bắt đầu 12/05/2021 Ngày hết hạn 12/07/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về kết nối viễn thông

Ngày bắt đầu 27/04/2021 Ngày hết hạn 27/06/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày bắt đầu 20/04/2021 Ngày hết hạn 20/06/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý