NXB Thông tin và Truyền thông phát hành Bộ tài liệu An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ

Thứ sáu, 14/03/2014 10:58

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã cho ra bắt bạn đọc Bộ sách An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

img

Bộ ấn phẩm An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của NXB Thông tin và Truyền thông vừa ấn hành

Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ là một trong những chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và của bản thân mỗi người lao động. Để giải quyết những yêu cầu bức thiết về công tác An toàn lao động , Vệ sinh lao động trong tình hình hiện nay, nhà nước đã ban hành Bộ luật Lao động năm 2012 và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phát động Tuần lễ quốc An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ vào tháng 3 hàng năm đã mở ra các hướng mới nhằm tăng cường công tác An toàn lao động , Vệ sinh lao động trong toàn dân.

Bộ tài liệu về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ gồm Bộ tranh, khẩu hiệu, bộ tờ gấp và bộ sách (09 cuốn) về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ: Kỹ năng phòng chống cháy nổ; Cấp cứu tai nạn trước khi có y tế; Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng kiểm soát; Sổ tay An toàn vệ - sinh lao động; Sổ tay bảo hộ lao động (kèm ebook); Tài liệu huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động trong lĩnh vực Viễn thông (kèm ebook); An toàn - vệ sinh lao động trong sử dụng điện (kèm ebook); An toàn - vệ sinh lao động trong thi công xây dựng (kèm ebook); An toàn - vệ sinh lao động khi làm việc trên cao (kèm ebook).

Bộ ấn phẩm là tài liệu cung cấp những nhận thức cần thiết về an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp và người lao động; là cẩm nang hữu ích để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top