Nam Định hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ ba, 31/08/2021 10:22

Cùng với cả nước, đến ngày 30-7-2021, tỉnh ta đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chính xác, hiệu quả, sớm 5 ngày so với kế hoạch đã đề ra. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.

Nam-Dinh.jpg

Mô hình nuôi ong tại vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Thủy (Giao Thủy)

Xác định cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã chỉ đạo BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp tích cực triển khai thực hiện thu thập thông tin với quyết tâm cao nhất. Cuộc Tổng điều tra nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tinh thần trách nhiệm cao của các điều tra viên. Đồng thời, công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhờ vậy, đa số các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đều nắm được thông tin, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của điều tra viên. Kết thúc giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tỉnh ta đã hoàn thành thu thập thông tin của 7.932 doanh nghiệp và 945 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đảm bảo thời gian và chất lượng. Giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong tháng 7-2021 với 2 đối tượng điều tra chính là các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Toàn tỉnh có 105.472 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 2.575 các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Toàn tỉnh đã tuyển chọn 546 điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện để điều tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; tuyển chọn 226 điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện để điều tra các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và tổ chức 19 lớp tập huấn cho 772 điều tra viên và các thành viên tổ thường trực cấp huyện. 

Tại cuộc Tổng điều tra lần này, công nghệ thông tin được ứng dụng ở tất cả các khâu, từ thu thập dữ liệu đến tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. Các điều tra viên sử dụng phiếu CAPI trên thiết bị di động để ghi chép thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến (Webform) để kê khai thông tin. Các nhóm thông tin điều tra được thu thập theo 23 loại phiếu điện tử. Trong đó, đối tượng doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, mỗi đối tượng sử dụng 2 loại phiếu; riêng đơn vị hành chính, cơ sở tôn giáo sử dụng 1 loại phiếu. Toàn bộ dữ liệu điều tra từ Webform, CAPI được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra. Ngoài ra, cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp đã tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn gián tiếp, trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động kê khai thông tin trên CAPI. BCĐ từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo đúng phương án và hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Các thành viên BCĐ, tổ thường trực các cấp đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng ngành Thống kê để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hầu hết điều tra viên đã phải nỗ lực tranh thủ mọi lúc để đến tận nhà chủ cơ sở lấy thông tin. 

Đến ngày 30-7-2021, có 100% số đơn vị thuộc đối tượng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin, 100% phiếu điều tra hoàn thành kiểm tra logic và duyệt dữ liệu cấp tỉnh. Không có tình trạng điều tra trùng, sót, phát sinh đơn vị điều tra. Các thông tin thu thập được kiểm soát ngay từ ban đầu nên khi kết thúc điều tra các lỗi trong phiếu điều tra cơ bản đã được xác minh và hoàn thiện. Chất lượng thông tin thu thập được cơ bản là tốt. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc cuộc Tổng điều tra, BCĐ cấp huyện đã nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã và điều tra viên, hoàn thành xong trước ngày 20-8-2021; BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp huyện, hoàn thành trước ngày 10-9-2021; BCĐ Trung ương nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 1-10-2021. Thông tin về kết quả Tổng điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố theo quy định của pháp luật; Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh công bố kết quả Tổng điều tra ở địa phương mình. Dự kiến công bố, số liệu sơ bộ vào tháng 12-2021 và kết quả chính thức vào tháng 2-2022. 

Với khối lượng công việc rất lớn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhất là sự quyết tâm cao của đội ngũ điều tra viên, cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chính xác, hiệu quả. Các thông tin thu thập được từ cuộc điều tra là căn cứ để Trung ương cũng như tỉnh ta xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top