Năm 2030, Hà Nội vào top 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

Thứ hai, 15/03/2021 09:08

Đây là một trong những mục tiêu chính được Hà Nội đặt ra trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố (TP) Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

20210315-l1.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dantri.com.vn)

Theo thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội, cơ quan này đã trình UBND TP dự thảo Chương trình Chuyển đổi số TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  Mục tiêu của Chương trình là đưa Hà Nội phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự thảo, từ nay đến 2030, Hà Nội sẽ thực hiện song song, vừa phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu.

Đến năm 2025, Hà Nội đề ra mục tiêu lọt vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và an toàn - an ninh mạng. Và tới 2030, vị trí của Hà Nội sẽ là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về những chỉ số trên. Bên cạnh đó là đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về khoa học dữ liệu (Data Science) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4, có thể thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND TP về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và thành phố. 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp,tài chính, bảo hiểm.

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của thành phố. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chính chính trị - xã hội của thành phố. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số thành phố Hà Nội;

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Hà Nội phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7% - 7,5%. Hoàn thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, phấn đấu hạ tầng băng thông rộng phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; mọi người dân được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp.

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Sở TT&TTHà Nội dự tính đến năm 2030, Hà Nội thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện các mục tiêu lớn này, Hà Nội sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Với các giải pháp cụ thể về các mảng: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển Hạ tầng và nền tảng số; Thông tin và Dữ liệu số; Hoạt động chuyển đổi số; An toàn, an ninh mạng; Đào tạo và phát triển nhân lực.

Cụ thể, TP Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu như 100% hồ sơ công việc tại cấp TP, cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Hoàn thành quá trình chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng của TP. Hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đối với phát triển kinh tế số, tới 2030, Hà Nội xác định thành phần này sẽ chiếm trên 40% GRDP của TP. Năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm. Dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, 5G sẽ được phổ cấp. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. Đồng thời, Hà Nội sẽ là Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước./.

 

Theo dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top