Môi trường pháp lý

Thứ hai, 23/05/2016 09:10

Môi trường pháp lý

 

Số Văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1484/LĐTBXH-TCDN V/v đào tạo nghề cho lao động nông thôn 05/5/2016
1856/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 10/12/2014
03/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014
2448/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 16/12/2013
1774/QĐ-LĐTBXH Ban hành "Quy chế hoạt động của Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015" 19/11/2013
1501/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 04/10/2013
55/2013/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 03/10/2013
6102/QĐ-BCT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 27/8/2013
30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT Về việc hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 12/12/2012
52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 16/11/2012
332/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 3/10/2012
1201/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 31/8/2012
2660/BNN-TCCB về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 21/08/2012
1957/QĐ-BNN-TCCB về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ một số thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 16/08/2012
1034/TTg-KGVX về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 24/07/2012
3639/QĐ-UBND Quyết định 3639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MInh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020” 16/07/2012
874/QĐ-BNN-TCCB về việc giao trường chủ trì và thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 20/06/2012
2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 4/5/2012
578/BNN-TCCB Công văn 578/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 12/3/2012
28/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2012 30/01/2012
1582/QĐ-LĐTBXH ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 2/12/2011
1745/QĐ-BNN-TCCB về việc thay đổi thành viên Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 10/11/2011
1875/QĐ-TTg về việc thay đổi Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 25/10/2011
4728/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại cuộc họp xây dựng Đề án đào tạo nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020 19/09/2011
851/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 4 của Dự án “Đào tạo nghềtheo nhu cầu giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long” 14/07/2011
947/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020" 21/06/2011
388/QĐ-LĐTBXH Quy chế quản lý thực hiện Dự án "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long" 29/03/2011
713/LĐTBXH-TCDN về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 15/03/2011
557/QĐ-BCĐTW Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 3/12/2010
2780/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” 20/10/2010
4808/BGDĐT-GDTX Công văn 4808/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên 13/08/2010
112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2010
962/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghềcho lao động nông thôn đến năm 2020" 25/06/2010
3862/VPCP-KGVX về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và họp giao ban Vùng kinh tế - xã hội phía Bắc về Đề án trên 7/6/2010
903/TTg-QHQT phê duyệt danh sách Trường tham gia dự án "Chương trình đào tạo nghề 2008" do Chính phủ Đức tài trợ 2/6/2010
239/QĐ-BNV Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 23/03/2010
664/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 9/3/2010
1956/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 27/11/2009
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top