Luật Viễn thông sửa đổi “quản lý nhẹ” dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu

Thứ bảy, 09/12/2023 08:53

(Mic.gov.vn) -  Luật Viễn thông sửa đổi đã đưa ra những thay đổi quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý các dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của hạ tầng số trong nền kinh tế hiện đại.

Luật Viễn thông sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây, cùng với dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông). Điều này phản ánh sự chuyển đổi từ hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số, và nhu cầu quản lý các loại hình dịch vụ mới phát sinh từ sự chuyển đổi này.

Luật Viễn thông sửa đổi “quản lý nhẹ” dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu- Ảnh 1.

Cách tiếp cận “quản lý nhẹ” áp dụng cho các dịch vụ mới này cho thấy sẽ không quá gò bó trong quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ này, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người sử dụng. Điều này thể hiện qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài “Đầu tư kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Luật cũng giảm bớt một số nghĩa vụ so với doanh nghiệp viễn thông truyền thống “Doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin lưu trữ hoặc xử lý, trừ khi có quy định khác của pháp luật”.

Việc cung cấp các dịch vụ mới Luật cũng không yêu cầu cấp phép mà chỉ cần thực hiện thông qua đăng ký hoặc thông báo, góp phần giảm bớt gánh nặng hành chính và thủ tục phức tạp cho các doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia và đầu tư vào lĩnh vực này.

Luật Viễn thông sửa đổi “quản lý nhẹ” dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu- Ảnh 2.


Trong khi thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ mới, Luật Viễn thông sửa đổi cũng nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin của người sử dụng.

Luật cũng nêu rõ, Chính phủ sẽ đưa ra quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin  cam kết chung trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;  Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Về việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, Luật quy định doanh nghiệp trước khi đưa trung tâm dữ liệu vào sử dụng để kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây cho công cộng phải thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, việc sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp trong hoạt động của các ngành, lĩnh vực phải tuân theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top