Long An: Triển khai Chương trình 'Sóng và máy tính cho em' - Miễn phí 100% các nền tảng dạy, học trực tuyến

Thứ sáu, 23/06/2023 06:41

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh sẽ miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố, khuyến nghị sử dụng, đồng thời hỗ trợ các gói cước, đường truyền internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến.

20230628-ta8.png

UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực của các cơ quan, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện học tập, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, kế hoạch yêu cầu phải đảm bảo hạ tầng đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến; vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, học viên, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến.

Theo nội dung kế hoạch đề ra, phải bảo đảm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cố định, duy trì phủ sóng 100% địa bàn với chất lượng kết nối Internet băng rộng di động đúng theo quy chuẩn quốc gia; hỗ trợ thiết bị phục vụ học trực tuyến: Máy tính (máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng); miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố, khuyến nghị sử dụng; hỗ trợ các gói cước, đường truyền internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến.

Kế hoạch quy định rõ đối tượng được nhận hỗ trợ là học sinh, học viên, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có ba hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 chưa có máy tính để học tập trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương và đoàn thể tỉnh tổ chức vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội quyên góp, ủng hộ kinh phí, thiết bị để hỗ trợ cho học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị phục vụ học trực tuyến.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống nhất với UBND cấp huyện xác định đối tượng học sinh, học viên, sinh viên thuộc diện được nhận hỗ trợ. Công bố các nền tảng dạy, học trực tuyến và khuyến nghị sử dụng. Hướng dẫn các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến, khai thác sử dụng thiết bị, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông được hỗ trợ có hiệu quả,...

Đối tượng được nhận hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau: Đối tượng ưu tiên 1: Học sinh, học viên, sinh viên thuộc hộ nghèo (trong đó ưu tiên các khối lớp 9, 10, 11 và 12 hỗ trợ trước) và học sinh thuộc hộ cận nghèo của khối lớp 12. Đối tượng ưu tiên 2: Học sinh, học viên, sinh viên thuộc hộ cận nghèo (ngoại trừ học sinh khối lớp 12 thuộc đối tượng ưu tiên 1), trong đó ưu tiên các khối lớp 9, 10, 11 và 12 hỗ trợ trước. Đối tượng ưu tiên 3: Học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến.

Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm duy trì phủ sóng 100% địa bàn với chất lượng kết nối Internet băng rộng di động đúng theo quy chuẩn quốc gia; áp dụng các chính sách miễn, giảm, tăng cước để phục vụ việc dạy, học tập,... Đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho các trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên, sinh viên đăng ký sử dụng dịch vụ, gói cước và thiết bị phù hợp để phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hình thức trực tuyến.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị tiếp nhận hỗ trợ thiết bị, kinh phí; thông qua số điện thoại: 02723.826.394; hộp thư điện tử: sgd@longan.gov.vn; Số tài khoản: 6600211000081 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top