Lâm Đồng: UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí đến năm 2030

Thứ tư, 24/05/2023 05:53

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

16808293332626.jpg 

Chuyển đổi số báo chí nhằm xây dựng các cơ quan báo chí tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Theo UBND tỉnh, chuyển đổi số báo chí của tỉnh phải được triển khai toàn diện, kiên quyết, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, đi đôi với đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin hệ thống thông tin báo chí.
Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh thông tin ngay từ khi thiết kế. Các cơ quan báo chí cần xác định rõ lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin báo chí.

Mục tiêu đến năm 2025, 67% cơ quan báo chí tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 67% cơ quan báo chí tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% cơ quan báo chí điện tử tỉnh có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.
Đồng thời, các cơ quan báo chí tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 33,5% cơ quan báo chí tỉnh tăng doanh thu tối thiểu 20%; tăng 5-10% mô hình báo chí, điện tử thu phí nội dung so với năm 2020; 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí…

UBND tỉnh cũng nêu lên từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đối với từng sở, ngành có liên quan.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top