Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Lao động

Thứ năm, 27/06/2024 17:02

Thực hiện Quyết định thanh tra số 349/QĐ-CXBIPH ngày 03/4/2024 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Nhà xuất bản Lao động, địa chỉ Tầng 4, Khu A, Tòa nhà 97 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngày 19/4/2024, Đoàn thanh tra đã thực hiện công bố Quyết định thanh tra và thanh tra trực tiếp tại Nhà xuất bản Lao động từ ngày 06/5/2024 đến 20/5/2024.Ngày 18/6/2024, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận thanh tra số 739/KL-CXBIPH về việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Nhà xuất bản Lao động.

Về ưu điểm, kết luận thanh tra nêu rõ, Nhà xuất bản Lao động nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 349/QĐ-CXBIPH ngày 03/4/2024 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; có tinh thần hợp tác trong suốt quá trình thanh tra; cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu cũng như báo cáo, giải trình kịp thời, đúng nội dung mà Đoàn Thanh tra yêu cầu.

Nhà xuất bản Lao động chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và liên kết xuất bản xuất bản phẩm điện tử theo quy định.

Về các tồn tại, thiếu sót, kết luận thanh tra chỉ rõ việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu chưa khoa học; thủ tục hành chính trong việc cấp Quyết định xuất bản một số xuất bản phẩm không rà soát kỹ, dẫn đến thông tin về số thứ tự, mã số ISBN chưa chuẩn xác so với xác nhận đăng ký của Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Nhà xuất bản Lao động phát triển xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; Giao nhiệm vụ, đặt hàng Nhà xuất bản Lao động thực hiện các chương trình, đề án cung cấp xuất bản phẩm điện tử cho hệ thống tủ sách công đoàn, tủ sách công nhân.

Đoàn thanh tra kiến nghị Nhà xuất bản Lao động nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quy trình xuất bản; hoàn thiện quy chế nội bộ về lưu giữ hồ sơ, tài liệu và ban hành quyết định xuất bản; Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan về công nghệ, an toàn thông tin.

Toàn văn kết luận thanh tra số 739/KL-CXBIPH xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top