Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC

Thứ năm, 27/06/2024 17:06

Ngày 11/6/2024, Cục Tần số Vô tuyến điện đã ban hành Kết luận Thanh tra số 871/KL-CTS về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

Kết luận thanh tra nêu rõ, về ưu điểm, Công ty TNHH thu phí tự động VETC đã nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Về các tồn tại, thiếu sót, kết luận thanh tra chỉ rõ Công ty TNHH VETC đã sử dụng 08 thiết bị RFID thuộc trạm thu phí BOT Hòa Phước tại tỉnh Quảng Nam có vị trí đặt ăng - ten (kinh độ, vĩ độ) không đúng vị trí được đặt ăng - ten quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện được cấp.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB- VPHC ngày 24/5/2024 đối với Công ty VETC về hành vi sử dụng 08 thiết bị RFID thuộc trạm thu phí BOT Hòa Phước tại tỉnh Quảng Nam có vị trí đặt ăng - ten (kinh độ, vĩ độ) không đúng vị trí được đặt ăng - ten quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện và Cục trưởng Cục Tần số  Vô tuyến điện đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 301/QĐ-VPHC ngày 29/5/2024.

Toàn văn Kết luận Thanh tra số 871/KL-CTS xem tại đây.


Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top