Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Thứ tư, 02/01/2019 09:24

Thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTra ngày 16/11/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Công ty Cổ phần Sách MCBooks, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 13/12/2018, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách MCBooks.
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTT ngày 21/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: (Xem toàn văn chi tiết tại tệp đính kèm).
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top