Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka

Thứ ba, 17/01/2023 13:39

Kết luận kiểm tra số 61/KL-TTra ngày 16/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top